Hvem vedligeholder vejen

Dit eller mit? Hvem har ansvar for fejning? Snerydning? Hvem ejer det skilt, som blev kørt ned og nu skal erstattes af et nyt? Bulen i autoværnet, hvem betaler?

Vejdirektoratet møder ofte problemstillinger i den daglige drift, hvor der enten er usikkerhed om, hvem der har ansvar for inventar og renhold m.m. i kryds og rundkørsler eller man er direkte uenige om, hvordan teksten i aftalerne skal fortolkes. Dette digitaliseringsprojekt sikrer en ensartet forståelse af, hvad der gælder i alle specifikke krydsningspunkter,og sparer dermed tid og ressourcer i den daglige drift af vejene.

Hvor går grænserne i forhold til vejdriften? Når to veje mødes i et kryds eller rundkørsel og vejene administreres af to forskellige vejbestyrere, varetages driften på baggrund af ”grænsedragningsaftaler”. Der kan være tale om (lange!) generelle aftaledokumenter, som med udgangspunkt i forskellige typer af kryds beskriver generelle retningslinjer i forhold til vejdriften, eller specifikke oversigtskort med ortofoto-baggrund, hvor driftsgrænser og skilte m.m. er indtegnet for det enkelte kryds. Statsvejnettet har ca. 7.000 grænser mod kommuneveje i 87 kommuner. Disse grænser er gennem de sidste par år blevet digitaliseret og udstillet som geoservices, så det er muligt for både vejbestyrerne og driftsentreprenørerne at se, hvem der har driftsforpligtigelsen i de forskellige områder i krydsningerne.

Digitalisering af grænsedragningsaftaler er blevet gennemført ved anvendelse af nye open source digitale værktøjer i form af QGIS og PostGIS, og har bidraget til en ny tilgang til aftalegrundlaget i aftalerne, både i form af selve digitaliseringen og af de tilhørende dokumenter, som beskriver aftalerne. Således sikrer datagrundlaget en generel besparelse i samfundet ved administrationen af vores veje, idet der tages højde for både den processuelle tilgang til opgaven og for den positive effekt ved genbrug af fælles datasæt hos forskellige myndigheder.

Målgruppe

Kategori

Verdensmål

  • 9. Industri, innovation og infrastruktur