Hvem kan nå min butik på 30 minutter?

Når man overvejer at investere i eller leje butikslokaler, har placeringen stor betydning for antallet af potentielle kunder. Hvordan finder man ud af om der er kunder nok til butikken, og hvordan sikres det at er de rigtige kunder der bor i nærheden? Dette kan et nyt værktøj, Mapit, hjælpe med.

Som butiksejer er du afhængig af at dine kunder kan nå din butik indenfor acceptabel transporttid. Denne transporttid afhænger af, hvad du sælger og hvor mange andre der sælger det samme. Folk er mere villige til at køre til en specialbutik, som der er få af, end et supermarked, som kan findes overalt. Oplandet – altså det område, hvor folk kan nå din butik på 10, 20, 30… minutter – har altså stor betydning for hvor mange der kommer i din butik. Det er vigtigt at der er mange personer indenfor oplandet, at det er den rigtige type mennesker (kundegrupper man gerne vil have besøg af) og at vide hvad der ellers er i nærheden af konkurrenter.

Med Mapit er det muligt at udregne oplande og få en rapport over, hvor mange personer der er indenfor en butiks opland og de socio-økonomiske variable personerne indenfor oplandet har; blandt andet hvad disse personer tjener, hvad er deres uddannelse, hvad aldersgruppen på dem, hvor mange børn har de, deres conzoom®type, og hvad der ellers siger noget om købekraften og købevilligheden hos dem.

Mapit er en kortløsning, hvor du kan indtaste en adresse, som bliver placeret på et Danmarkskort med et punkt. Det er herefter muligt at trykke på punktet, og få udregnet et opland på et ønsket tidsinterval (f.eks. 30 minutter) og transporttype (med bil, cykel, offentlig transport eller gang). Oplandet udregnes på vejnettet eller med offentlig transport og vises herefter på kortet (på illustration 1 kan ses 30 minutters kørsel med bil fra Roskilde), udregningen følger vejnettet og der er derfor taget højde for, at man ikke med bil kan køre igennem søer, skove osv, som man ellers ville kunne, hvis man tegnede en ring rundt om punktet.

Når man har set oplandet, kan der trykkes på rapportknappen, som herefter generer en Excel-rapport med de førnævnte socio-økonomiske variable for de der bor indenfor de 30 minutters rejsetid fra Roskilde (på illustration 2 kan ses et udsnit fra rapporten). Med rapporten kan man se om oplandet opfylder for de krav man har til antal personer og kundegruppe og conzoom®typer, og derigennem tage en mere kvalificeret beslutning om butikken er interessant.

Udover udregning af oplande er det i Mapit, muligt at uploade sine egne Excel-filer, med f.eks. placeringen af alle ens konkurrenter og købekraft i de enkelte postnumre eller kommuner.

Løsningen er lavet til ejendomsinvestorer og ejendomsmæglere og kortet, oplande, egne data, rapport kan printes, således at det kan indgå i salgsmateriale, hvis du f.eks. er ejendomsmægler eller analysemateriale, hvis du er investor og skal lave en SWOT og eller Cost Benefit analyse af butikken og dens placering. Da brugerne ikke er typiske GIS brugere, er simpelhed i højsæde, således at når at det maks tager 3 klik fra man åbner løsningen, til man har en rapport.

Det tekniske
Mapit bruger Viamaps™ baggrundskort og service til udregne oplande og uploade Excel-filer.
Rapporten bliver genereret via Geomatics webservice, hvor oplandet sendes til og returnerer rapport.

Læs mere
www.viamap.net
www.geomatic.dk