Hurtigt og brugervenligt trafikkort

Er der saltet eller ryddet sne i mit lokalområde i løbet af natten? Skal jeg forbi nogen vejarbejder her til morgen? Og hvordan ser trafikken egentlig ud – er der trængsel eller glider den normalt? Trafikkortet giver lynhurtigt overblik over den aktuelle trafiksituation.

Trafikkortet giver hurtig adgang til en stor mængde data samlet på ét kort med intuitiv adgang til live data om vejforhold, f.eks. snerydning, vejarbejder, cyklistforhold og informationer til den godstransport med lastbiler. Informationerne er samlet fra forskellige kilder og er i trafikkortet designet til at være målrettet den enkelte trafikant; bilist, chauffør eller cyklist og indeholder brugerstyrede funktioner som tilmelding af abonnementer for lokale trafikmeldinger.

Trafikkortet skal dække alle de forskellige trafikanters informationsbehov, samtidig med at brugervenligheden er i top. Her finder pendleren oplysninger om hvor der er tæt eller meget tæt trafik og  erhvervstransporter får overblik over al information på det overordnede vejnet.

Borgerens hurtige adgang til trafikinformationer
Kortet rummer en lang række informationer af relevans for bilister, samlet fra forskellige kilder. Vejdirektoratet har indgået end aftale med det Amerikanske firma Inrix om at levere ’live’ trafik til Vejdirektoratets trafikkort, således at trafikanterne nu med farverne grøn, gul eller rød kan se om der er lange køer eller spærringer f.eks. pga. et uheld. I forhold til vejarbejder og andre hændelser kan kortet give et overblik over alle hændelser og planlagte vejarbejder på en given rute.

Kortet er egnet til PC, tablet og mobil og understøtter dermed flere brugerscenarier. For at få specifikke brugerbehov integreret er det muligt at tilmelde sig mailservices, så man får besked, når der sker ændringer i de vejarbejder, der er på ens strækning, eller hvis der i øvrigt sker hændelser på vejnettet. Sidst men ikke mindst indeholder kortet også information om forholdene for cyklister herunder vintertilstanden på cykelstierne i en række byer, så man kan se, om ens lokale cykelsti er glat, og hvornår der sidst blev saltet.

Også info til erhvervslivet
Som noget helt nyt rummer kortet også en række data med relevans for erhvervslivets transporter med lastbiler. Ved nogle få klik kan man få besked om blandt andet frihøjder, broers vægtgrænser, modulvogntogsnettet og ruter for farligt gods.

Kortet bygger på input fra en lang række kilder, herunder live data af den aktuelle trafik, fra vejkameraer og fra informationer fra trafikanter, politi, redning, kommuner og entreprenører.  Erhvervschaufførerne efterspørger aktuel og brugbar trafikinformation, når de skal ud på deres ture, og med Trafikkortet er dette let tilgængeligt.

En moderne single-page WebGIS løsning
Performance og skalerbarhed understøtter et dagligt besøgstal på op til 250.000 i peak perioder og giver brugerne en stabil informationskilde. Webkortet bygger på Googles Cloud Platform, som er designet til at kunne håndtere store mængder af data med fleksibel og hurtig skalering og høj driftsstabilitet. Google Cloud infrastrukturen benyttes også af Googles egne løsninger som YouTube og GMail. Således er løsningen velegnet til at håndtere ekstraordinære situationer som eksempelvis snestorme, hvilket typisk vil være ensbetydende med mange besøgende på trafikkortet.

Det nye trafikkort er baseret på en meget stor datamængde, bestående af punktdata; vejarbejder, blokerede veje, webkameraer, etc.; linjedata/vejnet som realtids hastigheder på statsvejene; og områder/polygoner som eksempelvis spærrede områder. Løsningen indeholder en integrationsserver der stedfæster trafikdata ved brug af blandt andet FOT vejnet.

Projektets arkitektur indeholder en integrationsserver der høster og behandler data fra Vejdirektoratets web services. Projektets arkitektur indeholder desuden et caching lag der udstiller data til systemets egen web-klient via hovedsagelig GeoJSON og KML. Cachinglaget er en cloud-løsning, der muliggør den høje skalerbarhed.

Projektet er udviklet i tæt samarbejde mellem Vejdirektoratet og Atkins. Projektet inkluderer udvikling af databaser (PostgreSQL og Google DataStore NoSQL). Integrationsserveren er udviklet i Java og med brug af blandt andet Spring Integration og GeoTools. Web applikationen har meget funktionalitet på klient-siden, baseret på JavaScript, inklusiv brug af AngularJS og Google Maps API’et. Sammen med brugervenlighedsspecialister fra Usable Machine har vejdirektoratet haft fokus på at inddrage brugerne i processen. Derfor er der blevet udviklet prototyper, været brugerinddragelse og test undervejs og været iterative gennemgange af design og brugergrænseflade.

Læs mere
http://atkins.dk/da-DK/Ydelser/Ydelser-sider/PRODUKTVISNINGS-SIDE.aspx?ProductID=PROD81
http://www.vejdirektoratet.dk/da/Sider/Default.aspx
http://www.vejdirektoratet.dk/DA/om-os/nyheder-og-presse/nyheder/Sider/Nyt-Trafikkort-med-aktuel-trafikinfo.aspx