Hurtig og dynamisk oversvømmelsesmodel i GIS

Oversvømmelsesmodeller er et essentielt værktøj i klimatilpasning. Men de modeller der typisk anvendes er meget detaljerede og beregningstunge. Det begrænser antal simuleringer og derved scenarier der kan undersøges. Hurtigere simple “glas-flade” modeller er et alternativ. Men de er statiske og bør kun bruges til grov screening.

Derfor har jeg i min PhD udviklet en dynamisk og hurtig oversvømmelsesmodel. Den kører 100,000 gange hurtigere end de detaljerede modeller. Modellen er udviklet i GIS/Python og beskriver strømning af vand i afløbssystem og på overflade samt udveksling herimellem. Den kan, modsat statiske modeller, vise den tidsmæssige udvikling af oversvømmelser og resultater er sammenlignelige med de detaljerede modellers.
Modellen har stort potentiale da de hurtige simuleringer muliggør både realtidsmodellering og flerscenariesimuleringer der kan bane vej til bedre klimatilpasning.

Målgruppe

  Kategori

  Verdensmål

  • 6. Rent vand og sanitet
  • 11. Bæredygtige byer og lokalsamfund
  • 13. Klimaindsats
  • 15. Livet på land