Holografisk fremvisning af bygningsmodeller på mobiltelefon

En smartphones hologram-fremviser bruges til at vise billeder i 3D-format af bygninger, hvorom information fortælles.

‘Holografisk fremvisning af …’ vandt 3. prisen på Geoforums idékonkurrence for gymnasier på Kortdage 2011. Dette er beskrivelsen af projektet.

Der findes allerede i dag mange 3d-modeller af bygninger i f.eks. Google Earth (se illustration nedenfor). Vi forestiller os denne information anvendt på en smartphone, hvis og når der udvikles hologram-fremvisere der kan indbygges i en mobiltelefon, som der bl.a. forudses af IBM. En sådan applikation vil også være anvendelig ved militære eller redningsaktioner.

Baggrund
Der findes allerede i dag mange 3d-modeller af bygninger i f.eks. Google Earth (se illustration nedenfor). Vi forestiller os denne information anvendt på en smartphone, hvis og når der udvikles hologram-fremvisere der kan indbygges i en mobiltelefon, som der bl.a. forudses af IBM. En sådan applikation vil også være anvendelig ved militære eller redningsaktioner).

Ideen forklaret
En smartphones hologram-fremviser bruges til at vise billeder i 3D-format af bygninger, hvorom information fortælles. Bygningernes beliggenhed findes via en applikation i stil med GoogleMaps, og bruger telefonens GPS, hvis man vil se bygninger i nærheden af der hvor man står. Telefonens kamera bruges interaktivt til at se hvorhenne på (hologrammet af) bygningen man peger, og dermed ønsker uddybende information.