Hjælp hjælperne – red liv!

GPS’en i biler og andre køretøjer fortæller bilisterne om at et udrykningskøretøj er på vej – det er med til at redde liv! ‘Hjælp hjælperne – red liv!’ vandt 2. prisen på Geoforums idékonkurrence for gymnasier på Kortdage 2011. Dette er beskrivelsen af projektet.

Bilister har ofte vanskeligt ved at opdage hurtigt nok, at et udrykningskøretøj er på vej (og hvorfra); resultatet er at vigtig tid spildes, og i værste tilfælde at bilerne forulykker – det modsatte af, hvad der er hensigten, nemlig at redde liv!

Fakta
• 17 tilskadekomne i 2003 ifl. http://www.bt.dk/nyheder/falck-folk-koerer-galt
• 318 ulykker på 5 år i region Hovedstaden ifl. regionens hjemmeside; http://bit.ly/UlykkerIRegionHovedstaden
• Sekretær i Reddernes Landsklub, Ebbe Vang, har længe efterlyst at få lov til at bruge ny teknologi for at lette udrykningskøretøjernes vej til og fra ulykkesstedet, diverse blink etc.

Problem
• Folk har problemer med at finde ud af, om der kommer et udrykningskøretøj, og hvorfra.
• Resultatet er, at de forulykker, og gør det modsatte af, hvad der er hensigten — nemlig at redde liv.

Løsning
• Gør det muligt for GPS’er, at fortælle folk, at der kommer et udrykningskøretøj.
• Hvis et udrykningskøretøj enten tænder for sin udrykning eller nærmer sig bilisten, indenfor en bestemt radius, f.eks. 250 m, advares bilister og andre trafikanter.
• Hvis udrykningskøretøjet kommer i en anden retning, end den pågældende bilist kører i, skal advarslen komme som en rød blinkende prik på GPS’en.
• Hvis udrykningskøretøjet kommer i samme retning som bilisten, skal der, udover prikken, komme en stemme fra GPS’en, der fortæller bilisten dette, for at give maksimal opmærksomhed