Samskabende klimatilpasning

Et stigende antal lokale, helhedsorienterede klimatilpasningsprojekter kombineret med en politisk ambition om ”samskabelse” mellem borger, kommune og forsyning skaber et behov for at udvikle de eksisterende planlægningsprocesser for at sikre en effektiv omsætning af de kommunale klimatilpasningsplaner og tekniske behov.

I den forbindelse udviklede vi en GIS-baseret online platform, som bygger bro mellem grundejerforeningens borgere og de kommunale planlæggere. Platformen præsenterer gennem interaktive kort, dronegenererede 3D-modeller og billeder hvilke fysiske og økonomiske rammer, som projekter skal overholde. Gennem workshops baseret på forskellige GIS-apps får borgerne forståelse for alt fra overfladestrømninger til anlægsmæssige hensyn som respektafstande til ledningsnettet og hvilke typer af beplantning, som er hensigtsmæssig. Når løsningen i fællesskab er fundet, bliver 3D-modeller af løsningerne indlagt i en virkelighedstro 3D-model af lokalområdet, som giver mulighed for f.eks. skyggeanalyser. Gennem hele processen vil alle borgere have adgang til siden og få mulighed for at blive hørt.

Projektet blev i 2018/2019 testet på to grundejerforeninger i København og resulterede i at borgerne var i stand til at tage ejerskab og på kvalificeret vis indgå i dialog med planlæggere og ingenører. Alt i alt viste det sig, at borgerne var villige til at tage mere ejerskab og investere mere tid i deres klimatilpasning efterhånden, som de bedre forstod hvilke rammer, de kunne arbejde inden for.

Projektet understøtter verdensmål 11 om at byer og lokalsamfund skal gøres robuste og bæredygte, herunder særligt delmål 11.3 om at byplanlægge på en integreret, bæredygtig og inddragende måde.

Link til evalueringsside:
https://arcg.is/0TGOOr

Link til videooverblik:
https://1drv.ms/v/s!AmtJJgCibMHyh6Ex6zEKX4wEG51fXg?e=e1hChe