GIS-befolkningsprognoser letter planlægningen

I ProPlan GIS  kan der simuleres forskellige forslag til skolestruktur og udarbejdes dagpasningsprognoser baseret på demografi og befolkningsprognoser i systemet. Det skaber overblik, letter planlægningen og højner kvaliteten af den kommunale service til borgerne.

Geografisk overblik
En GIS-løsning (Geografisk Informations System) gør det langt lettere at få styr på geografien i kommunen. Hvor ligger de udprægede ’sølvbryllupskvarterer’ i kommunen, hvor bor privatskoleeleverne, hvordan fordeler de tosprogede elever sig og hvor bor de plejekrævende pensionister? ProPlan GIS er befolkningsprognose, skoleprognose, dagpasningsprognose og distriktshåndtering i ét system.

Beregn dagpasningskapaciteten
Et eksempel er dagpasningsprognoser; her er det en stor udfordring at få kapacitet og behov til at passe sammen, når pasningsbehovet ofte ændrer sig fra måned til måned. Med dagpasningsprognosen kan kommunen analysere forskellige scenarier og beskrive konsekvenserne, før beslutningerne tages.

Kapaciteten og behovet for hvert pasningsdistrikt og for hele kommunen sammenlignes, og planlæggerne kan foretage simuleringer af effekten af f.eks. kapacitetsændringer. De forskellige scenarier kan sammenlignes, og distriktsinddelingen bestemmes.

Data til dagpasningsprognosen kommer, ligesom data til skoleprognosen og seniorprognosen, direkte fra befolkningsprognosen. Derfor kan man beregne effekten af ændret fertilitet, ændret boligbyggeprogram og ændrede distriktsgrænser. ProPlan GIS’ dagpasningsprognose medtager effekten af bl.a. distriktsafhængig pasningsgrad for hver alder, alder ved børnehavestart, model for hvem, der starter i skole efter sommerferien, og eventuel tidlig start i SFO for de kommende skolebørn. Der kan vises antal børn eller antal enheder.

Løsning på mange platforme
Løsningen er udviklet af Boelplan A/S, et konsulentfirma der har fokus på at hjælpe kommunerne med planlægningsopgaver. ProPlan GIS findes både til ArcMap, MapInfo, Q-GIS og som stand-alone version.

Der er i dag 24 danske kommuner, der anvender ProPlan GIS til deres befolkningsprognose og til planlægning.

Læs mere
Folder med beskrivelse af ProPlanGIS

Målgruppe

Kategori

Verdensmål