Geokoderen.dk og registrering af beliggenhed

Det handler om at skabe en unik reference, mellem registreringen i BBR og GeoDanmark.
Geokoderen.dk er en applikation, der skaber denne reference.

Gennem de sidste år er der gjort en stor indsats, for at få geokodet BBRs bygninger og tekniske anlæg, op mod GeoDanmark. Den landsdækkende geokodning af BBRs objekter, har opnået så gode resultater, at det ikke kun har givet et dataløft i registreringen i BBR, men nu også kan anvendes til at forbedre kvaliteten af GeoDanmark-data. Da man med geokodningen kan sammenholde objekter i GeoDanmark med BBR, kan man både udføre bedre kontroller med data, men man kan også ajourføre de to registre med yderligere informationer fra hinanden. Dermed kan man begynde at lave automatiske processer, hvor eksempelvis GeoDanmarks bygningsobjekter opdateres, ud fra udvalgte oplysninger i BBR, ved opsatte regler for hvordan data skal hænge sammen imellem de to registre. Dermed effektiviseres processen for arbejde med dataregistrering, når man introducerer automatik, hvor dette er muligt.

Der er mange muligheder for automatisk ajourføring af data, når registre kan sammenholdes. Indtil videre er der udviklet regler for hvordan BBR kan ajourføre GeoDanmarks data ud fra status for byggeriets liv. BBRs bygninger kan desuden oprette ændringsudpegninger, til GeoDanmarks produktion.

De regler, der er opsat mellem BBR og GeoDanmark, er indtil videre implementeret i Geokoderen.dk, så der sker en automatisk opdatering af GeoDanmarks objekter, ud fra registreringen i BBR, når en konkret grund gemmes. Selve Geokoderen.dk er en applikation, der bygger på en komponent, udviklet til at Geokode BBRs bygninger og tekniske anlæg, op mod GeoDanmark. Værktøjet Geokoderen.dk, er blevet et centralt redskab i mange kommunalt ansattes hverdag, ligesom medarbejdere i Udviklings- og Forenklingsstyrelsen, anvender den i deres arbejde, med tildeling af beliggenhed af BBRs objekter. Vi arbejder fortsat med at udvikle Geokoderen.dk. Det gør vi i et tæt samarbejde med de parter der regelsætter registreringen i BBR og GeoDanmark, men også med kommunale anvendere af den.

Geokoderen.dk er et godt eksempel på, hvordan offentlige myndigheder samarbejder om at udvikle værktøjer, der giver bedre datakvalitet og som understøtter den offentlige forvaltning af grunddata. Vi indsamler desuden erfaringerne fra Geokoderen.dk, til at udarbejde processer for en mere generel automatik mellem BBR og GeoDanmark.

Arbejdet med geokodning af bygninger og tekniske anlæg støtter op om Verdensmål 11: Bæredygtige byer og lokalsamfund.

Målgruppe

Kategori

Verdensmål

  • 11. Bæredygtige byer og lokalsamfund