Geodata og Cykel DM

Guldborgsund Kommune arrangerede, i samarbejde med den lokale cykelklub “Lolland Falster Cykle Klub” og Danmarks Cykel Union, DM på landevej 2018 og senere på sommeren en etape i Post Nord Danmark Rundt.
I den forbindelse spillede GIS og geodata en væsentlig rolle.

De 4 dage, hvor DM foregik, blev en folkefest med masser af publikum og aktiviteter langs ruterne. Inden da havde vi lavet demografianalyser for at lære borgerne langs ruten at kende, skabe grundlag for pressemeddelelser, levere støttemateriale til alle de, der udførte praktiske opgaver ved arrangementet, og meget mere. Godt en måneds tid senere gentog vi hele processen forud for Post Nord Danmark Rundt enkeltstarten. Der var i høj grad tale om et tværfagligt projekt – ikke kun internt i kommunen, men også i samarbejde med cykelfolket og borgerne.

Det mest synlige var hjemmesiden, hvor vi kunne informere borgerne om ruter, afspærringer og faciliteter i start/mål-områderne. Fra pressemeddelelser, avisindlæg, Facebook-opslag, plakater, SMS’er mv. blev der henvist til kortene og da der blev behov for justering af afspærring – og dermed trafikomlægninger – havde vi omgående et ajourført informationsmateriale online.

Kommunen fik mange positive tilkendegivelser fra borgerne og trafikken blev afviklet i god ro og orden under begge arrangementer.

Kortlinket viser rute mv. for en enkelt dag. Akkurat som det blev præsenteret for borgerne, hvor det dog var rammet ind af forklarende tekst. De er dog senere arkiveret fra kommunens hjemmeside.