GeoAtlas Live – Nem adgang til viden om undergrunden

Vi har kun én jord og vi skal forvalte den ordentligt. Med GeoAtlas Live ønsker vi at sikre at der træffes bæredygtige beslutninger ved forvaltning af undergrunden. Med bæredygtig mener vi at der tages hensyn til miljø såvel som økonomi.

Vi ønsker at geologiske modeller, grundvandspotentialer og boringsdata i højere grad deles og genbruges, og at data bringes i anvendelse så tidligt som muligt i de relevante projekter. Derfor har vi lavet GeoAtlas Live, som er en platform hvor rådgivere, myndighedere og forsyninger mv. kan visualisere data fra både offentlige og private dataarkiver.

I GeoAtlas har vi samlet og tilgængeliggjort en enorm mængde data om undergrunden. Der findes mere end 450.000 boringer og over 180 mio. kvadratnetceller med geologiske data. Desuden tilbydes en række specialiserede GIS-temaer. Databaserne med boringer og geologiske modeller er et miks af private og offentlige data. Begge datakilder har typisk været svært tilgængelige, men er nu anvendelige for alle fagpersoner via et intuitivt webinterface. GeoAtlas Live er således en yderst brugervenlig tilgang til informationer om undergrunden. GeoAtlas Live er browserbaseret og visualiseret til en høj kvalitet. Ingen installationer af specialistsystemer er nødvendige. I GeoAtlas Live har vi lagt dybe integrationer mellem Jupiterboringer og de detaljerede data i Jupiterdatabasen (borerapport, pejlinger, grundvandskemi). Yderligere tilbydes sammenstilling af geologiske modeller med relevante datasæt som eksempelvis potentialekort, mægtighedskort, begravede dale mv. Alt sammen data som tidligere var godt gemt væk og kun anvendt af specialisterne.

Lidt teknik
Bag GeoAtlas Live ligger et effektivt API, som kan udnyttes i 3. parts fagsystemer som eksempelvis et WebGIS. Fordelen ved integrationen i et andet fagsystem er, at organisationen ofte vil have en stor mængde af egenproducerede data – eksempelvis særlige udpegning af drikkevandsområder, planområder, ledningsnet eller bygværker. Disse data kan nu ses i relation til undergrunden således at der kan træffes bæredygtige beslutninger i forvaltningen. GeoAtlas’ API anvendes yderligere til automatisk generering af rapporter, hvori data om undergrunden visualiseres og beskrives. Dette resulterer i en meget simpel adgang til komplekse data. Yderligere kan API’et anvendes til ekstraktion af værdier som beskriver undergrunden. Derved kan informationer om undergrunden anvendes som vægtning i andre algoritmer som beregner risici, pris eller noget helt tredje.

  • Kommuner og regioner anvender GeoAtlas Live til forvaltning og sagsbehandling
  • Forsyninger anvender GeoAtlas Live til planlægning og screening
  • Rådgivere anvender GeoAtlas Live til visualisering, risikoanalyser og vurdering
  • Forskning og undervisning anvender GeoAtlas Live til formidling og læring