Genfind din cykel med hviscykel.dk

Find, efterlys, fremlys og genbrug cykler

På www.hviscykel.dk kan du registere dine cykler, efterlyse en stjålen cykel, fremlyse forladte cykler eller give en cykel til et godt formål.

Hvert år køber danskerne 500.000 nye cykler, i langt overvejende grad billige jernheste fra Østen. Samtidig stjæles, skrottes og dumpes der cykler som aldrig før. Helt op til 350.000 cykler årligt vurderer Dansk Cyklist Forbund. Det giver masser af arbejde for politi, forsikringsselskaber og kommuner og er skidt for mobilitet og folkesundhed. Men nu har en ung opfinder tænkt sig at gøre noget ved sagen. Løsningen er en web-tjeneste, der hurtigt og nemt hjælper med at frem- og efterlyse stjålne cykler og forhåbentlig kan dæmme op for det omsiggribende cykeltyveri.

Formål med Hviscykel er at skabe en bevidst og social ansvarlig cykelidentitet.
Værktøjet til at etablerer en ansvarlig cykelidentitet er, at idriftsætte en brugerdreven cykelsøgemaskine der gør cykelbrugerne i stand til selv at løse behov mth. cykelsikkerhed. Hviscykel.dk er en web service og mobil applikation, der tilbyder en løsning mellem forsvundne og fundne cykler i Danmark. Cykelsøgemaskinen er et public service værktøj og platform for altruistisk samarbejde og deltagelse imellem mange forskellige aktører.

Hviscykel.dk skaber sociale incitatementer til lovlighed, hvilket vil gavne i cyklens nuværende gråzone-eksistens, hvor hverken juridisk eller udførende magt praktiseres. Med sociale handlinger på Hvisyckel.dk skabes en fælles bevist cykelidentitet, som præventivt vil gøre det upopulært og unødvendigt at begå cykelkriminalitet. En ny og ansvarlig cykel identitet er afgørende for at Danmark i fremtiden kan blive ved med, at promovere sig som et fantastisk cykelland med nogle af verdens bedste cykelbyer. For der er en reel risiko for, at cykelbrugere i stedet vælger andre transportformer, når transportmidlet gang på gang forsvinder og hverdagen derfor kompliceres.

Sådan virker Hviscykel
Min cykel – virker som en gratis social cykelforsikring. Med fotos af dig, din cykel, dens kendetegn som stelnummer, vil du sikre dig en gratis social forsikring og du kan lokaliseres som ejer. Hvis du mister din cykel kan du hurtigt og nemt efterlyse den på hviscykel.dk og den kan genfindes. Derfor skal du oprette en cykelprofil og beskriver din cykel med kendetegn som model, farve og stelnummer. Efterlys – Når du ikke kan finde din cykel – cyklen er væk, forsvundet, stjålet, eller du har glemt, hvor den er parkeret?

Fremlysning – Disse cykler er tydeligvis efterladte, er forkert placeret i gadebilledet eller har stået længe det samme sted – ofte med rusten kæde, punkteret, mangler komponenter og er itu. Der kan også være tale om en cykel som er efterladt, ulåst og du tænker, at en cyklist savner sin cykel i lokalområdet. Genbrugscykel – Gratis cykler – her frigøres cykler til videre samfundsbrug. Donering af cykel til anden bruger i lokal området der har bruge for cyklen – har mod på at reparere, eller kan bruge cyklens komponenter.

Hviscykel.dk giver således mulighed for:

· At skabe transparens omkring cyklers ejerforhold i Danmark

· At søge efter sin cykel

· At publicere en forsvunden cykel

· At publicere en funden cykel

· At registrere sin cykel

· At hjælpe med at genfinde cykler

· At donere og redistribuere cykler

· Deltager aktivt på hviscykel.dk for at gøre cykelkriminalitet upopulært

Der er mange aktører eller interessenter i den danske cykelkultur. Herunder naturligvis cyklisterne selv og deres organisationer. Kommuner, der leverer cykelstier, sikkerhed og cykelparkering. Staten, som ønsker flere cykler til gavn for trængsel og folkesundheden. Forsikrinsbranchen der udbetaler millioner af kroner til bestjålne cyklister. Politiet som principielt skal efterforske cykeltyverier, men reelt ikke kan overskue opgaven. Og producenter og distributører, herunder de store forretningskæder og mange andre.