Frie vejrdata fremmer grøn omstilling og digital vækst

Formål
Kan man regne på, hvordan bygninger og anlæg skal konstrueres i en fremtid, hvor klimaet ændrer sig, eller hvor det allerede eksisterende klima spiller en afgørende rolle for robusthed og økonomi? Svaret er ja, hvis du har de rigtige data.

Brugere kan hos DMI hente rå meteorologiske og oceanografiske observationsdata og lyndata fra DMI’s målestationer og lynpejlere, samt meteorologiske observationsdata, som er blevet kvalitetskontrolleret af DMI’s klimatologer. Frem mod 2023 lanceres løbende flere typer data løbende, bl.a. radar- og prognosedata.

Borgere og virksomheder kan gennem DMI’s distributionsløsning nemt og gratis hente data døgnet rundt af. Data modtages i standardformater gennem API og masse download. Enhver kan således hente både DMI’s historiske data og de aktuelle vejrdata i nærrealtid.
Brugere og udviklere kan således anvende DMI’s data direkte i sine egne applikationer og f.eks. kombinere det med data fra andre kilder og skabe nye innovative løsninger.
Løsningen har siden lancering i 2020 fået ca. 2.000 oprettede brugere, herunder ca. 400 virksomheder. Heraf næsten 900 nye brugere i 2021.

Meteorologiske data i GIS
Meteorologiske data er højt specialiserede og forekommer i mange forskellige dataformater. Disse formater giver god mening i en meteorologisk kontekst, men er ikke altid optimale i andre sammenhænge.
F.eks. forekommer data fra DMI’s danske og grønlandske målestationer i et bufferkodeformat, som ikke er umiddelbart anvendeligt for f.eks. ingeniører.
For at bekrige den slags uhensigtsmæssigheder får DMI løbende input fra en testbrugergruppe, der er sammensat af forskellige slags brugere, herunder dem, der anvender geodata. Input fra testbrugerne har været en krumtap i udviklingen af en alsidig løsning, DMI’s data nemt kan trækkes ind i mange forskellige brugsscenarier.

Datasæt udstilles i dag efter geodatastandarden OGC API – Features fra The Open Geospatial Consortium – og hentes i dataformatet JSON, der er uafhængigt af platformtype. Data kan importeres direkte til GIS og anvendes som lag i kombination med andre typer af data alt efter behov. Løsningen understøtter således både brugernes behov og lever op til en række regulative krav, f.eks. INSPIRE.

Baggrund
DMI indsamler hvert minut oceaner af vejr-, hav- og klimadata, som meteorologer og klimatologer bruger i vejrudsigter, varsler, klimadata, samt vejr- og klimamodeller.
Tidligere kostede DMI’s data penge og skulle bestilles og produceres specielt til den enkelte kunde. Med det politiske forlig ’Aftale om initiativer for Danmarks digitale vækst’ i 2018 fik DMI til opgave at give nem og fri adgang til vejrdata.
DMI har følgende siden 2019 arbejdet på at udvikle af en distributionsløsning til DMI’s vejr-, hav- og klimadata. Løsningen udvikles agilt og blev lanceret med de første typer meteorologiske data i 2020.