Foto matching

Foto Matching er en service, der henvender sig til projektudviklere eller andre, som ønsker at lave visualiseringer af projekter på fotos, og som ønsker at gøre det præcist og nemt igennem hele udviklingsprocessen.

Foto Matching bygger på en unik metode til indlejring af fotos i Sketchup (og dermed også i 3DS, Rhino, C4D osv). Metoden gør det nemt at vise sine 3D modeller korrekt på flere fotos igennem hele udviklingsprocessen, lige fra de første skitser og frem til præsentationen af det færdige projekt. Man får leveret en GIS baseret 3D model, der inkluderer både fotos og overfladekort i relevant skala og ønsket koordinatsystem. Man kan så indplacere sine 3D objekter på overfladekortet, og derefter få dem vist i korrekt skala og form på de indlejrede fotos.

Formater for overfladekort kan være WMS, TMS, worldfiler eller GEOTiff.