Folketal.dk – den demografiske vidensbank

Folketal.dk er et gratis redskab for offentlige og private aktører, der arbejder med befolkningsprognoser. Derudover er det frit tilgængeligt for journalister, forskere, studerende eller andre som måtte interessere sig for befolkningsudvikling og hvad der ligger til grund for denne.

Er befolkningsudviklingen i din kommune større eller mindre end i dine nabokommuner og hvad ligger til grund for udviklingen?

På folketal.dk har COWI samlet en lang række frit tilgængelige data om befolknings- og boligudvikling i en demografisk vidensbank. Via interaktive kort og grafer præsenteres status og udviklingstal inden for fire temaer:
• Befolkningsudvikling
• Fødsler og dødsfald
• Flyttemønstre
• Boligbyggeri

Vidensbanken har en overskuelig, grafisk indgang, hvor kortikoner samt mulighed for at sortere, filtrere eller søge på specifikke temaer gør det nemt at finde de data, man har brug for.

Hvad kendetegner den demografiske udvikling i din kommune?
• Er befolkningsudviklingen i din kommune større eller mindre end i nabokommunerne og hvad ligger til grund for dette?
• Fødes der flere børn pr. kvinde end i nabokommunerne?
• Er din kommune i stand til at tiltrække flere tilflyttere end nabokommunerne, hvor kommer tilflytterne i forskellige aldersgrupper fra og hvor flytter fraflytterne hen?
• Hvor mange nye boliger er der opført og hvor mange boliger står tomme?

Svarene på ovenstående spørgsmål er relevante input til kommunernes årlige befolkningsprognoser, som er beregninger af, hvordan indbyggertallet i forskellige aldersgrupper vil udvikle sig i fremtiden.
COWI hjælper hvert år over halvdelen af landets kommuner med opdatering af deres befolkningsprognoser og gennemfører desuden specialanalyser med fokus på bosætning og flyttemønstre.

På folketal.dk har COWI samlet en lang række frit tilgængelige data om befolknings- og boligudvikling i en demografisk vidensbank med fokus på fire temaer:
• Befolkningsudvikling
• Fødsler og dødsfald
• Flyttemønstre
• Boligbyggeri

Vidensbanken har en overskuelig, grafisk indgang, hvor kortikoner samt mulighed for at sortere, filtrere eller søge på specifikke temaer gør det nemt at finde de data, man har brug for. For hvert tema er der mulighed for at vælge specifikke tidsperioder, udvælge andre kommuner til sammenligning eller fokusere på særlige aldersgrupper. Resultaterne præsenteres som tematiske kort og/eller grafer, der kan gemmes til egne rapporter eller præsentationer.

Baseret på frie data
Datagrundlaget for kortene er frie og “rå” datasæt der ved brug af statistiksoftware med et indbygget kortmodul aggregeres og præsentes i takt med at brugeren ændrer indstillingerne. Dermed er det muligt at “gå på opdagelse” i kortene og bruge disse til at underbygge historier om den kommunale befolkningsudvikling. Folketal.dk opdateres løbende med nye data og udbygges desuden med nye korttemaer på baggrund af COWI’s egne behov for nye demografiske temaer eller baseret på input fra andre af vidensbankens brugere.

Læs mere
https://www.linkedin.com/pulse/folketaldk-bliv-klog-p%C3%A5-din-befolkning-thomas-jensen