Flere stednavne

Nu kan du søge på “Chokoladekrydset” i Danske Stednavne.

Styrelsen for Dataforsyningen og Effektivisering har arbejdet med uofficielle stednavne og oprettelsen af disse i datalaget ’Danske Stednavne’. Det er derfor muligt at søge på uofficielle stednavne på SDFE-kortviseren.
Det nye er at det nu også gælder for steder, som ikke har et officielt stednavn, men er kendt og omtalt gennem kaldenavnet. Det gælder f.eks. Chokoladekrydset, som ikke er et officielt stednavn, men alligevel kendt af de fleste.
Denne tilføjelse til sdfekort.dk og dets søgefunktion, udvider de kulturelle og administrative muligheder, som borgere, det offentlige og virksomheder kan nyde godt af.