Find vej til de offentlige toiletter

Findtoilet.dk er et initiativ som viser offentlige toiletter på kort samt apps igennem et samarbejde med kommunerne.

Mange gode intentioner til trods er ikke alle offentlige informationer tilgængelige for de borgere der har behov for dem. Projektet findtoilet.dk samler og præsenterer informationer om offentlige toiletter på kort samt apps på vegne af de danske kommuner.

Løsningen
findtoilet.dk bygger på flere datakilder: Oven på kortgrundlaget (Google Maps) lægges først og fremmest kommunale (eller øvrige offentlige instansers) informationer om offentlige toiletter.

Løsningen er lavet i OpenSource CMS Drupal samt GoogleMapsAPI, der har vist sig velegnet til at håndtere komplekse data fra mange kilder sammen med kort.

De kommuner der går ind i projektet, får adgang til selv at indtaste og vedligeholde ”egne” toiletter – og få dem vist direkte via GoogleMaps samt apps undervejs, så man kan regne med at disse data altid er up-to-date.

Samtidig gives der mulighed for at dele OpenData i f.eks. formaterne RSS, XML, CSV, KML samt GoogleMaps eller via en API-fil som også bruges til at trække dataene ind i FindToilet app’en, så data hele tiden vises up-to-date; i fuld åbenhed til glæde for de mange, som så selv kan lave deres egne Mashups ud fra disse toiletdata. Nogle kommuner trækker også dataene ind i kommunens egen database og viser disse på kort v.hja. Septima Widget.

Effektiviseringsfordele også for kommuner
Ikke blot brugerne – der leder efter et toilet – vil have fordel af et færdigt findtoilet.dk. Også medvirkende kommuner vil have gavn af løsningen: Der er ingen som er hurtigere til at opdage fejl, mangler eller skader end brugerne af toiletterne, som evt. kan sende en SMS. Gevinsten kan være en forkortet sagsgang i vedligeholdelsen af de offentlige toiletter.

Status
findtoilet.dk er til stadighed under udvikling, da alle 98 kommuner gerne skulle deltage. Kommuner som deltager d.d. kan ses på tinemuller.dk/gis-afdelinger samt hvordan de viser disse data på kommunens egen side. Alle danske kommuner inviteres til at deltage, ligesom andre vinkler i og perspektiver for projektet kan tænkes ind.

Læs mere
Sådan gør du som kommune, hvis du gerne vil deltage.
findtoilet.dk (projektets hjemmeside) – map vises på beta.findtoilet.dk
Apps til smartphones (Android, iOS)
Beskrivelse på Datahub (link til Virk data)