Find vej i fremtidens Odense

Odense Kommune står overfor nogle store trafikale ændringer fx åbningen af Odins Bro, lukningen af den firsporede Thomas B. Thriges Gade og etablering af letbanen. Odense Kommunes ruteplanlægger giver mulighed for at se, hvad der sker, når de trafikale ændringer rulles ud. Ruteplanlæggeren viser ruter for bilister og cyklister – både i dag og fremadrettet.

I ruteplanlæggeren har Odense Kommune indarbejdet de ændringer i vej- og stinettet, der forventes gennemført frem mod 2024, herunder åbningen af Odins Bro for trafik, omdannelsen af Thomas B. Thriges Gade, Munkebjergvejs forlængelse, åbningen af stibroen mellem by og havn, etableringen af letbanen og en række ombygninger af veje og kryds.

Ruteplanlæggeren viser en anbefalet rute i dag, i 2015 og i 2024. Du kan ved alle ruteforslag se den samlede afstand og det samlede tidsforbrug.

Ruteplanlæggeren bygger videre på datanetværket for Odense Kommunes cykelruteplanlægger. Selve ruteberegningen udføres med programmet RouteWare NetServer. Ruteplanlægger-hjemmesiden er udviklet i et samarbejde mellem Odense Kommune og de odenseanske webudviklere Christian Corfixen og Peter Rasmussen.

Læs mere
http://www.odense.dk/trafikiodense

Målgruppe

Kategori

Verdensmål