Find de gemte bygninger

Hvert år ajourfører Danmarks kommuner vores fælles kortgrundlag – GeoDanmark med manuel indberetning af nye bygninger. Med dette værktøj kan man benytte ortofotos, bygningsdata og højdemodellen til at finde disse bygninger i stedet.

Hvert år ajourfører Danmarks kommuner vores fælles kortgrundlag – GeoDanmark – med manuel indberetning af nye bygninger. Med dette værktøj kan man benytte ortofotos, bygningsdata og højdemodellen til at finde disse bygninger i stedet.

Bygningsudpegeren er et værktøj til at lokalisere ikke-registrede bygninger, garager, tilbygninger, skure mv., som ikke allerede findes i GeoDanmarks data. Værktøjet er webbaseret, og man behøver ikke specialviden for at bruge det.

Værktøjet benytter de frikøbte ortofotos og højdemodellen (DTM) til at identificere områder uden vegetation 2,5 meter over terrænoverfladen. Når man sammenholder disse områder med de eksisterende bygninger, er det nemt at udpege de nye bygninger med en simpel visuel sammenligning.

Idé opstod på hackaton  
Bygningsudpegeren blev udviklet af en lille gruppe danske medarbejdere i Hexagon som led i et hackaton i slutningen af 2016. Første version af værktøjet har stort potentiale, da den bagvedliggende model vil kunne udvides og tilpasses til mange forskellige behov og/eller udvides til at give et endnu tydeligere resultat. Modellen blev udarbejdet i et desktop GIS-miljø og herfra uploadet til skyen, hvor modellen afvikles som en del af det samlede system. På den måde får slutbrugeren adgang til et stærkt værktøj uden at skulle forholde sig til de forholdsvis komplekse modeller, der ligger til grund.

Sådan virker det
1: Et multispektralt luftfoto samt overflade- og terrænmodel (fx fra kortforsyningen.dk) uploades til bygningsfinder via det grafiske interface.
2: Herefter beregner en model områder uden vegetation, der er 2,5 meter over jordoverfladen (bygningsrasterbillede).
3: Bygningsrasterbillede fra punkt 2 anvendes nu i bygningsudpeger-delen af værktøjet, hvor de eksisterende GeoDanmark-bygningsflader kan tændes som et WMS-overlay.
4: Via en slider kan brugeren nu “bladre” mellem bygningsrasterbilledet og det originale luftfoto. Ikke-registrerede bygninger vil her fremstå tydeligere som sorte firkanter.
5. Brugeren udpeger bygninger, der mangler i GeoDanmark. De udpegede bygninger kan så downloades i f.eks. Geo JSON-format.

Perspektiver
Simple løsninger som denne vil på sigt kunne hjælpe fx kommuner med at gøre ajourføringen mere effektiv, så vi bl.a. er sikret et mere korrekt beskatningsgrundlag.

Forbedringer og nye funktioner til bygningsfinder vil blandt andet omfatte:

  • Støjreduktion i bygningsrasterbilledet
  • Mulighed for selv at styrre afstanden fra jordoverflade
  • Filtrerer bygningsflader på under 10 m2 fra
  • Forbedre modellens beregning for områder uden vegetation
  • Automatisk/guidet udpegning, som husker, hvilke områder der er kontrolleret
  • Rette/oprette data direkte i GeoDanmark
  • Upload rå dronedata, og lade modellen beregne overflademodellen (DSM) og multispektrale ortofoto som input til bygningsrasterbilledet.

Læs mere