Få overblik over unges rejsetider til ungdomsuddannelser

Region Midtjylland har fået bedre overblik over unges transporttid til ungdomsuddannelserne.

GISGroup har udviklet en Rejsetidscrawler, der har gjort det muligt for Region Midtjylland at udregne og visualisere oplandet for alle uddannelsesinstitutionerne i regionen. Dermed kan de se, hvor mange af regionens elever, der kan nå en ungdomsuddannelse inden for f.eks. 30 og 60 minutter med offentlig transport.

God visualisering af uddannelsesdækningen
For regioner og kommuner kan det være relevant at vide, hvor god uddannelsesdækningen er for såvel folkeskoler som videregående uddannelser. Undersøgelser viser, at unges fravalg af uddannelse bl.a. hænger sammen med lange transporttider til uddannelsesinstitutionerne. Netop derfor har Region Midtjylland ønsket at vide, hvordan uddannelsesdækningen ser ud i deres region, og hvor lang tid de studerende i regionen reelt bruger på transport til deres uddannelsessted.

Med Rejsetidscrawleren kan Region Midtjylland selv udregne denne uddannelsesdækning og få visualiseret områder hvorfra en given uddannelsesinstitution kan nås inden for en defineret tidsramme. Regionen har fået skræddersyet Rejsetidscrawleren til deres behov, og benytter den helt konkret til at udregne, hvor lang rejsetid de uddannelsessøgende har fra deres hjemmeadresse til de skoler, de har valgt som deres 1.-, 2.- og 3.- prioritet, samt til at identificere de områder, hvor de uddannelsessøgende har lange transporttider.

Rejsetidscrawleren sparer os for en masse tid, da den kan foretage automatiske opslag på Rejseplanen.dk, samt visualisere og udregne oplandene for vores ungdomsuddannelser med få klik. Dette giver os et større overblik over uddannelsesdækningen i regionen.” – udtaler Jens Peter Petersen fra Regional Udvikling i Region Midtjylland.

En extension til ArcGIS
Rejsetidscrawleren er en extension til ArcGIS, og fungerer ved at der loades input-data som f.eks. uddannelsesinstitutioner og adresser i et område, hvorefter Rejsetidscrawleren automatisk foretager opslag på Rejseplanen.dk og udregner, hvor lang tid det tager fra hver adresse til en skole. Når dette er udregnet tegnes oplandene direkte i ArcGIS, hvor der kan arbejdes videre med dem.