Få overblik over Europas forurening

På Europa-Kommissionens E-PRTR-website kan borgere i alle europæiske lande få adgang til oplysninger om, hvilke typer og mængder af forurenende stoffer industrianlæg udleder i deres nærområde.

European Pollutant Release and Transfer Register (E-PRTR) indeholder data over, hvilke forurenende affaldsstoffer industrielle anlæg udleder i EU-området, og i hvor store mængder de bliver udledt i luft, i vand og på land. Registret indeholder oplysninger om industriel udledning af 91 forskellige forurenende stoffer samt transport af affald til og fra EU.

Bliv klogere på forurening i dit lokalområde
Formålet med websitet er at informere offentligheden om, hvor meget forurening der frigives til luft, vand og på land fra faciliteter i deres kvarter eller region.

Søgemaskinen giver besøgende mulighed for at søge på en eller flere kriterier ved hjælp af et kort-værktøj. Eksempelvis kan besøgende søge på mængden af farligt og ikke-farligt affald overført fra anlæg i et land (affaldssøgning) eller på udslip fra en bestemt industrigrund på baggrund af navn eller sted (facilitetssøgning).

Registret indeholder årlige data for 91 stoffer og dækker mere end 24.000 anlæg i 65 økonomiske aktiviteter.

Teknologigrundlag
Webapplikationen håndterer indberetning af forurenende stoffer, understøtter flere sprog og indeholder valideringssoftware for de deltagende miljøagenturer.

Systemet er udviklet i henhold til SEIS/INSPIRE. Data til webapplikationen rapporteres af de enkelte medlemslande via EEAs ReportNet og udveksles i et XML-format, hvor der er opbygget automatiske rutiner til validering via XML-skemaer og XQuery-rutiner.
Applikationen anvender SOAP services til udveksling af information, og backend-databasen er en Microsoft SQL Server 2008 med indbygget support for rumlige data. Adobes Flex API og Flash er anvendt, og data kan hentes direkte ind i bl.a. ESRI ArcGIS Server 10.

Teknologisk bygger webapplikationen på SOAP, SQL Server 2008, ArcGIS Server 10, Adobe Flex, Flash, C# kode, XML-skemaer og XQuery.

Webapplikationen er udviklet i tæt samarbejde med det Europæiske Miljø Agentur (EEA) i København.