Få kendskab til fredninger i Danmark

På www.fredninger.dk kan du søge fredninger i Danmark via listeopslag eller via kort.

På fredning.dk får man inspiration til en lang række naturoplevelser rundt om i hele Danmark. Formålet er at give et kendskab og adgang til flora, fauna og kultur ved fredninger i Danmark.

Fredninger.dk er administreret og ejet af Danmarks Naturfredningsforening (DN). Brugeren af fredninger.dk får igennem en kortbaseret hjemmeside mulighed for at læse om planter, dyr og kulturhistorie i Danmark. Fokus er på både at lette information og borgerens adgang til fredninger. Adgang til fredninger er velbeskreven både igennem kort og tekst. Brugeren har også mulighed for at skrive en kommentar til den enkelte fredning til den ansvarlige DN lokalrepræsentant.

Sådan virker fredninger.dk
1. Søg en fredning: Enten via en søgelist eller via panorering i et Danmarkskort.
2. Når en fredning er valgt kommer et popup boks med faneblade med fredningsdetaljer. Her kan man læse om planter, dyr, kulturhistorie og adgang. Hele fredningen kan printes ud med kort og alle informationer.

Webløsningen er baseret på MapXtreme.NET. Som baggrundskort trækker løsningen på en række wms- services fra kortforsyningen og COWI samt Danmarks Naturfredningsforenings egne GIS-data.

Målgruppe

Kategori

Verdensmål