Er Odense kommune på gyngende grund

At jordoverfladen bevæger og deformere sig, er ikke nyt. Det kan skyldes flere faktorer, såsom istidens tryk, geologiske forhold, menneskeskabte opfyldninger/-inddæmninger og bygge og anlægsprojekter.
Disse dynamiske bevægelser kan måles med satellit og med EU-kommissionens jordobservationsprogram – Copernicus, kan det gøres over større arealer med data fra Sentinel-1 radarsatellitter. Monitorering af vertikale terrænbevægelser er vigtige at kende i forhold til klimadata hvor vand indgår, da terrændata er essentielle i kortlægningen af risici og omfang ved oversvømmelser.

Baggrund
Langs Odense Fjord og -Kanal er der gennem tiden gennemført mange inddæmninger i bestræbelserne på at skaffe mere landbrugsjord og der er etableret diger for beskyttelse af de inddæmmede områder.
Både diger og lavbundsarealer vil sætte sig over tid og det kan få store konsekvenser i forhold kraftige regnhændelser og oversvømmelser ved stormflod.

Teknik
Den nye teknologi – InSAR (Interferometric Synthetic Aperture Radar) er en teknik til at kortlægge jorddeformation ved hjælp af radarbilleder af jordens overflade, som bliver opsamlet hver 6 dag fra satellitter i kredsløb. I modsætning til synligt eller infrarødt lys trænger radarbølger igennem de fleste vejrskyer og er lige så effektive i mørke. Så med InSAR er det muligt at spore jorddeformation selv i dårligt vejr og om natten.
InSAR-data skal være med til at give et mere nøjagtigt og sikkert billede af, hvor der optræder vertikale terrænbevægelser og omfanget af eventuelle sætninger.
Reflektorerne indgår samtidig som dynamiske højdefikspunkter i kommunens referencenet og kan være med til at forbedre nøjagtighederne på eksisterende fikspunkter og gøre det muligt at måle DVR90 koter med GPS bedre end 1 cm.

I Odense er der opsat 8 radarreflektorer der skal sikre retursignaler, som let kan identificeres i Sentinel-1 satellittens radarbillede. De skal anvendes fremadrettet til InSAR-beregninger af terrænbevægelser i absolut størrelse
Reflektorerne er lavet af aluminium, måler 0.5 x 0.5 x 1.5 meter og de placeres på et fundament der nedgraves til frostfri dybde.

Målgruppe

Kategori

Verdensmål

  • 6. Rent vand og sanitet
  • 9. Industri, innovation og infrastruktur
  • 13. Klimaindsats