Energibesparelser: Få overblik i 3D

Nu kan den enkelte boligejer få adgang til hurtig og let gennemskuelig viden om sit energiforbrug, mulige besparelser og renoveringsmuligheder.

Hvis en boligejer vil udregne mulige energibesparelser i sit hus, skulle han førhen selv opsøge et stort antal kilder og kombinere data. Nu kan den enkelte boligejer alene ud fra indtastning af sin adresse få adgang til hurtig og let gennemskuelig viden om sit energiforbrug og mulige besparelser i boligen. Boligtjek er en ikke-kommerciel og uafhængig platform, der stilles til rådighed af Go’ Energi.

3D-modeller viser besparelsespotentialer
Boligtjek er det første program i verden af sin slags. Boligejeren indtaster sin adresse og får en virtuel 3D model af sit hus, og ud fra adressen hentes en lang række oplysninger om boligen fra Bygnings- og Boligregisteret og data fra Geodatastyrelsen.

Disse data bruges som udgangspunkt for beregningerne, og boligejeren kan derefter supplere med flere oplysninger om boligen. Herefter vises en skitse af den konkrete bolig, hvor de fem største besparelsespotentialer i boligen er markeret. Brugeren kan selv korrigere huset direkte, eksempelvis tagform, taghældning, vægkonstruktion og vinduesstørrelse. Ved at kombinere datakilderne og 3D-skitsen er der opstået en nyskabende løsning. Og jo mere husejeren oplyser om sin bolig – f.eks. hvor godt den er isoleret, og hvor gamle vinduerne er – jo mere præcise bliver Boligtjeks bud på potentielle besparelser.

Forslagene er så vidt muligt opstillet ud fra faktuelle datakilder – f.eks. at udskifte oliefyret med et til naturgas, hvis geografisk data viser, at der er naturgas i vejen ud for det givne hus.

Kombinerer datakilder i nyskabende løsning
Go’ Energi er en uafhængig, offentlig organisation, som fremmer energieffektiviseringer.
 Dalux har specialiseret sig i visning og beregning af bygninger i 3D på web. Sammen har Go’ Energi og Dalux fundet frem til, hvordan de mange datakilder kan kombineres til den nyskabende løsning.

Det har været et omfattende arbejde at sammensætte de mange forskellige datakilder fra Bygnings- og Boligregisteret og data fra Geodatastyrelsen, da de som udgangspunkt langt fra er tænkt til at hænge sammen. Målet har været at foretage så kvalificerede skøn som muligt, hvorefter brugeren selv kan korrigere data.