Effektiv og bæredygtig skraldetømning

En App fortæller hvilke skraldespande, der skal tømmes. Tømning sker ved dynamisk ruteplanlægning, så transporten af affaldet reduceres til et minimum. Metoden kan bruges ved alle typer af skraldespande og resultatet er en cost-effektiv og bæredygtige affaldshåndtering.

En scanner i skraldespanden måler mængden af affald og giver besked til renovationsfolkene, når tømning er påkrævet. Tømningen foregår ved dynamisk ruteplanlægning og hvorved transporten reduceres mest muligt. Metoden kan bruges ved alle typer af skraldespande, boligselskaber og private parcelhuse, store containere eller små ved bænken eller busstoppestedet på gaden. På den måde opnår vi som samfund en mere effektiv og bæredygtig affaldshåndtering.

I låget på skraldespanden placeres en solcelle og i skraldespanden et batteri. Batteriet er forbundet til en ultralydsscanner, som kan måle affaldsmængden i spanden. Hver gang låget åbnes, sender batteriet strøm til scanneren,  affaldsmængden scannes og der går besked tilbage til det system, som skraldemændene også bruger. Systemet kan være baseret på smartphone eller tablet – som et redskab til at kunne planlægge skralderuterne mest optimalt.

Planlægningen tilrettelægges så de fulde skraldespande tømmes først og de næsten-fulde tages med, hvis de ligger på ruten. Det bliver på denne måde en mere struktureret tømning af skraldespande og man undgår, at køre unødvendigt til tomme eller halvtomme skraldespande.

Skraldespandene kategoriseres og markeres på et kort på app’en. Skraldespandene er markeret med rød eller en blå plet, afhængig af, om de er fulde eller næsten-fulde. Disse markeringer er dynamiske og skifter afhængig af de signaler, som ultralydsscanneren giver.

Udfordringer ved løsninger kan være, hvis der ligger sne på lågene af skraldespandene eller at solcellen af anden årsag ikke producerer strøm til scanneren. Det kan også være vanskeligt at kalibrere tømningen af de næsten-fulde spande, så det netop passer med at ingen skraldespande overfyldes og derved kræver ekstra-kørsel. Første udfordring kan løses ved konstruktion af låg, som sikrer, at der ikke kan ligge noget på låget og dække solcellen, mens den anden udfordring må løses efterhånden som der høstes erfaring med metoden.