Virtuel svæveflyvning over Danmark

Et team i “Condor Danmark” har gennem de sidste 3-4 år udviklet og ikke mindst opdateret det danske landskab med henblik på at kunne dyrke virtuel svæveflyvning. Udover formålet at kunne svæveflyve over Danmark virtuelt, så er formålet også, at landskabet skal kunne anvendes i de almindelige svæveflyveklubber i forbindelse med svæveflyver-pilotuddannelsen.
Begge formål er nu opfyldt.

Condor Danmark er en svæveflyveklub, hvor formålet bl.a. er at udvikle et dansk landskab til virtuel svæveflyvning. Condor Danmark er medlem af Dansk Svæveflyver Union på lig fod med de almindelige svæveflyveklubber i Danmark. Dermed også medlem af Dansk Idrætsforbund (DIF).
Condor Danmark er dermed også den første E-SPORT-klub, som er medlem af DIF.

Dansk Svæveflyver Union er i gang med at udarbejde skolingsnormer, hvor anvendelsen af det danske landskab anvendes. Disse uddannelsesnormer skal endelig godkendes af Statens Luftfartsvæsen, som er en del af Trafik-, Bygge- og Boligstyrelsen, Transport- og Boligministeriet. Et projekt, der er tæt på at kunne igangsættes i svæveflyveklubberne.

Krav til det dansk landskab
For at kunne opfylde de enkelte uddannelseskrav og dermed også fremtidens skolingsnormer, har det været prioritet meget højt, at det danske landskab kan opfylde følgende krav:
– Detaljeret opdateret 2019-kort
– Præcise højder overalt i Danmark
– Detaljeret skov-kort
– Detaljeret vand-kort
– Realistisk termik-kort
– Anvende DSvU officielle vendepunkter
– Koordinatsystemet passer præcis
– ICAO-kort til PDA samt opgaveplanlægning
– Detaljerede svæveflyvepladser med progressiv græs- og asfaltbane
– Over 45 danske flyvepladser kan der startes fra, heraf over 30, hvor der flyves svæveflyvning.

Af 3D objekter, som allerede er med, er vindmøller, tv-antenner, flere strækninger med højspændingsledninger, flere af broerne (de to Lillebæltsbroer, Storebæltsbroen, Farøbroen, Limfjordsbroen, Munkholmbroen m.fl.), hertil en del slotte og kirker, som anvendes som vendepunkt, når der flyves distanceopgaver.

At svæveflyvepladserne er så tæt på virkeligheden, opbygget med 3D objekter, f.eks. hangar, hytter, campingvogne, biler, træer m.m., er blevet muligt med det foto-materiale, vi har haft tilgængeligt såsom hangarer, klubhuse og nabobygninger.

Anvendelse af det danske landskab
Landskabet, har vi valgt, skal være frit at anvende. Hvorfor det kan hentes gratis fra www.condor-club.eu samt fra Condor Danmarks egen web-server.

Antallet af brugere anslås til godt 1700 svæveflyverpiloter, som anvender nyeste version af det danske landskab.

Konkurrencer
Der er gennemført en række konkurrencer, hvor svæveflyveropgaverne har været langt i Danmark. Konkurrencerne gennemføres med opstilling af en Internetserver, hvor op til 64 piloter flyver den samme opgave samtidigt. Senest i forbindelse med Coronavirus, og dermed nedlukning af svæveflyvning i Danmark, indgik DSvU og Condor Danmark et samarbejde om gennemførelse af daglig virtuel svæveflyvning. Condor Danmark stillede Internetserver til rådighed og satte opgaven.

Fremtiden
Det er Condor Danmarks hensigt fortsat at udvikle det danske landskab med en endnu bedre opløsning og dermed, at den enkelte pilots oplevelse under flyvning bliver bedre. Derfor er der planlagt en opdatering med nyeste satellitfoto (2020) og flere 3D objekter.

Kontaktperson
Chris Oxholm, kasserer
Møllebakken 9, Kjeldbjerg
7800 Skive
Telefon: 21491061
Mail: oxholm@bk6.dk

Målgruppe

    Kategori

    Verdensmål

    • 4. Kvalitetsuddannelse