DinGeo. Tilgængeliggørelse af geodata

Dingeo gør virksomheder såvel som private, der træffer strategiske geodatabaserede beslutninger mere produktive og effektive. Blot ved at indtast en adresse får man som lægmand adgang til en lang række offentlige data, som ellers er gemt i forskellige registre.

Dingeo behandler og visualiserer geodata på alle 3.6 millioner danske fysiske adresser. Med Dingeo kan man tjekke risiko for oversvømmelse og radonforurening, undersøge trafikstøj og jordforurening og læse om områdets skoler, indbyggere, indkøbsmuligheder og så videre.

  • Professionelle aktører som forsikringsselskaber og banker bruger DinGeo som indgangsportal til danske geodata.
  • Gymnasieskoler bruger Dingeo i undervisningen.
  • Boligejere finder oplysninger om egen bolig og naboområdet.
  • Boligkøbere bruger DinGeo til at finde alle de “gemte geodata”, der kan være svære at grave frem på egen hånd.

DinGeo samler geodata og præsenterer dem i et let og overskueligt format. Brugere af geodata er ofte interesseret i information samlet på adresseniveau og det er præcis hvad DinGeo leverer.

Indtast en adresse, tryk “Søg”, og du vil blive præsenteret for en lang række geodata på adressen.

Baggrund
Prototypen af DinGeo vandt i 2015 juryprisen. 2015-versionen af DinGeo var 100 procent frontend med live indsamling af eksterne geodata. Den nuværende version af DinGeo har en omfattende backend, der f.eks. muliggør kombination af geodata. Vurdering af f.eks. radonrisiko er nu baseret på flere uafhængige datakilder (OIS, GEUS og Risø).

DinGeo modtog i slutningen af 2016 en investering fra Innovationsfonden. Det er et godt skulderklap og indikerer, at vi er på rette vej. Med Investeringen kan stifter arbejde fuld tid på projektet og platformen er p.t. under udvidelse med nye features og nye interessante geodata. Indenfor nærmeste fremtid vil der være login mulighed til brugere der ønsker at modtage geodata-varsler på en given adresse.

Alle dele af DinGeo er hostet i skyen, med alle de kendte fordele det giver omkring drift, oppetider, skalerbarhed o.s.v.

Læs mere
Facebook – https://www.facebook.com/dinegeodata
Twitter – https://twitter.com/dingeo_pri
Om Dingeo – http://www.dingeo.dk/om/