Den Digitale Havplan

Danmarks havplan sætter rammen for den fremtidige udvikling af de danske havområder. I en klassisk bekendtgørelse ville dette kræve en lang rapport med mange hundrede siders kortbilag eller koordinator. I stedet valgte Søfartsstyrelsen at udvikle havplansbekendtgørelsen som en digital platform, hvor kort og bekendtgørelsestekster er smeltet sammen i ét interaktivt kort – det første af sin slags i Danmark.

Formålet med den digitale havplan er at gøre det let og overskueligt for borgere, virksomheder og interesseorganisationer at finde ud af præcis, hvilke regler der gælder for et bestemt område på havet. Den digitale havplan sætter nye standarder for brugervenlig lovgivning, fordi man kan gå ind på ethvert område på havet og se, om det fx er udlagt til nye havvindmølleparker, naturbeskyttelse, skibsfart eller andre formål.

Digitale kort er mere præcise end kortudsnit i fx PDF, da man kan søge i kortene, zoome ind og vælge egne kortudsnit. Det giver større brugervenlighed, men det styrker også datasikkerheden for brugerne. Ikke mindst styrker det retssikkerheden, da det bliver lettere og mere præcist at se, hvor reglerne gælder, og til hvilket formål et givent havområde er udlagt til.

Som den første digitale bekendtgørelse i Danmark har den digitale havplan transformeret hele processen med at udstede en bekendtgørelse, og den ændrer alle led i den proces. Den digitaliserer hele processen fra indberetning og kvalitetssikring af data fra de ansvarlige myndigheder, til kundgørelse, anvendelse af reglerne og til selve høringsprocessen. Processerne bliver mere effektive, data og retssikkerhed forbedres, de administrative byrder minimeres og brugervenligheden forbedres – både for borgere, virksomheder og sagsbehandlere.

Se videoen om Den Digitale Havplan

Målgruppe

Kategori

Verdensmål

  • 7. Bæredygtig energi
  • 9. Industri, innovation og infrastruktur
  • 13. Klimaindsats
  • 14. Livet i havet