Danmarks frie geodata i en Minecraft-verden

Nu er hele Danmark lagt ind i spillet Minecraft, så du kan finde dit eget hus, din egen skole eller gå på opdagelse nye steder. Det er kun fantasien, der sætter grænser.

Som et led i indsatsen for at udbrede kendskabet til geodata har Geodatastyrelsen lagt hele Danmark ud i spillet Minecraft. Målet er at få børn og unge til at interessere sig for geodata.

Geodatastyrelsen lancerede den 24. april 2014 ”Danmarks frie geodata i en Minecraftverden”, og løsningen blev en sensation og fik hele verdenspressens bevågenhed. På få dage blev Kortforsyningens video om Danmark i en Minecraftverden set 600.000 gange, og der har været over 400.000 downloads af data fra Kortforsyningen. De opstillede demonstrationsservere blev på det halve år de var opstillet besøgt af knap 40.000 unikke spillere. Interessen for løsningen har med andre ord været enorm.

Hvordan opstod idéen?
Idéen til ”Danmarks frie geodata i en Minecraftverden” blev til hos to ansatte i Databehandlingsafdelingen i Geodatastyrelsen, som ville afprøve mulighederne i de data, de til daglig arbejder med og behandler. Her er der bl.a. tale om Danmarks højdemodel og udvalgte FOT-data. Og hvad der startede som et eksperiment, viste sig hurtigt at kunne realiseres i større omfang.
Ansatte i Geodatastyrelsens anvendelsesområder kunne hurtigt se potentialet i idéen og de muligheder, det giver for at få sat de frie geodata i spil generelt, og særligt indenfor undervisningssektoren.

Hvad er det blevet brugt til?
Geodatastyrelsen havde fra starten af projektet fokus på undervisningssektoren, særligt folkeskoler, hvor utrolig mange børn i forvejen er bekendte med Minecraft-universet. Derfor blev lærere inddraget i processen, og der er forslag til brug i undervisningen både på gst.dk og på EMU-portalen.

Hvordan får jeg fat i Danmark i en Minecraftverden?
Enhver kan gratis downloade “Danmarks frie geodata i en Minecraftverden” fra Kortforsyningen, hvor dataene er udstillet på linje med de øvrige geodata fra Geodatastyrelsen. Du kan hente data i blokke a 10×10 km.

Læs mere
Nyhed på dr.dk:
http://www.dr.dk/nyheder/indland/2014/04/23/223436.htm

Forslag til undervisning:
http://www.emu.dk/soegning/minecraft?f%5B0%5D=field_omraade%3A5464

Geodatastyrelsens præsentation af projektet:
https://www.youtube.com/watch?v=6rMebJWiNUQ