CropSAT.dk – en miljøgevinst

CropSAT.dk hjælper landmænd til af beregne den rette mængde gødning udfra satellitmålinger. Det er til gavn for både landmandens økonomi og vandmiljøet.

CropSAT.dk kan finde den optimale fordeling af kvælstof eller planteværn ud fra satellitmåling af biomassen på marken. I praksis betyder det, at i de områder af marken, hvor planterne er meget svage eller meget kraftige tildeles ingen eller en kun en mindre mængde kvælstof, da afgrøden ikke optage kvælstoffet.

Når landmanden har beregnet den optimale fordeling kort for gødning på marken, kan han udskrive det og indlæse det i traktorens computer. Når traktoren kører hen over marken fortæller traktorens GPS, hvor på gødningskortet den er og tildeler den gødningsmængde, der er den rette lige her.

Formål med CropSAT
1) Omfordele kvælstof eller planteværn indenfor marken, så det placers der, hvor afgrøden kan optage det til gavn for vandmiljøet.
2) Give landmanden mulighed for at “overvåge” sine marker gennem vækstsæsonen.

Landmanden kan også bruge vegetationsindekset i CropSAT til at følge tilvæksten i marken og/eller mellem marker. Det er planen, at der kommer mindst to satellitbilleder i 2016 – midt april og begyndelsen af maj måned. Skyer kan dog blive et problem, da Sentinel2A ikke kan se igennem disse.

CropSAT er finasieret af SEGES og Landbrugsstyrelsen.

Læs mere
http://www.tvmidtvest.dk/artikel/smart-program-saadan-bliver-landmandens-dag-nemmere