Computerspil til skoleelever giver bedre data til Danmark

Geo Gamers vil udnytte motivationen i at spille computerspil til at få flere geodata registreret. Samtidig giver spillet lærerig udendørs-undervisning til 7.-9.- klassetrin.

Mennesker og computere opfatter verden forskelligt. Når objekter som huse, vandløb og træer skal sættes i kategori, bruger mennesker opfattelsesevne og erfaring, mens computeren skal trænes med datasæt.
For at bygge kunstige intelligens op er det nødvendigt med mange datasæt, hvor de forskellige objekter er mærket med labels. En kunstig intelligens gætter nemlig hvad den ser, og datasæt med labels er de svar, som den kan gætte på. Men at sætte labels på er et tidskrævende arbejde – og dyrt, hvis det skal udføres af professionelle fagfolk.

Computerspillet Geo Gamers lader i stedet elever på 7.-9.-klassetrin gøre arbejdet på en sjov og lærerig måde. Samtidig har spillet gode muligheder for arbejde praktisk med de obligatoriske læringsmål for Folkeskolen. Spillet er på udviklingsstadiet.

Sådan virker spillet

  • Der er objekter i landskabet, som mangler en datalabel. Det kan fx være et træ eller en flagstang. Når spilleren har fundet sådan et objekt, får han en gåde eller en mission i spillet, som ender med, at han let kan sætte label på.
  • Landskabet bliver gengivet i realistisk grafik på spillerens smartphone og en GPS viser spillerens position, så spillet bliver en realistisk oplevelse.
  • Som en bonus har spillerne mulighed for at komme med forslag til forbedringer af klima og miljø. Fx ved at sætte en skraldespand op eller markere behov for handling på vandmiljøet.

På den måde får vi en masse motiverede mennesker, der hjælper samfundet med bedre geodata. Lidt efter samme princip som at jagte Pokemons i Pokemon Go.

Læringspotentiale og målgrupper

Al data og læring kan bruges tværfagligt i de naturvidenskabelige og samfundsvidenskabelige fag på 7.-9. klassetrin, ud fra de obligatoriske læringsmål. Naturligvis under kyndig vejledning fra faglæreren.

Når eleverne spiller Geo Gamers, kan de fx arbejde med beregninger af kvælstof fra markerne ud mod vandløb og søer, registrering af bebyggelse og demografi, affald i naturen og påvirkning af jord, dyr og mennesker i forskellige områder af Danmark.

Desuden er der også mulighed for at inddrage Geo Gamers i det nye treårige forsøg med teknologiforståelse som faglighed i folkeskolen. Her er metalæring om bearbejdelse af data, computationel tankegang og teknologisk handleevne centrale.

Set i det større perspektiv kan målgruppen let udvides; fra folkeskolens ældste klassetrin til eksempelvis voksenundervisning og mere avanceret efteruddannelse af de professionelle fagfolk.

Løsningen er her:

Data fra Geo Gamers terrænmodel skal integreres i de eksisterende højdemodeller.

Højdemodellen er nemlig en glasmodel, som overfladevand flyder ovenpå. Og derfor opfører vandet sig også anderledes, end det gør i virkelighedens natur – og så bliver data vist forkert, som vi så det på kortet over Videbæk.

I terrænmodellen kan vi arbejde mere nuanceret, fordi vi får data med på jordtyperne i Danmark, fx sandjord og lerblandet sandjord.

De forskellige jordtyper, absorberer vandet forskelligt, og så vil vandet også blive vist forskelligt på vores kort.

Ved Videbæk i Vestjylland vil den blandende jord optage vand hurtigere end de steder i Danmark, hvor der er mere ren jord.

Se mere på: https://www.bizkaze.com/