Bygninger fortæller om dansk kulturarv

Med registret Fredede og bevaringsværdige bygninger kan borgere søge informationer om fredede bygninger, hvad enten de er ejere eller har en generel interesse for Danmarks bygningskultur.

Formålet med Kulturstyrelsens register er at skabe et nationalt overblik over kulturhistoriske og arkitektoniske værdier i bygningsmassen. Informationerne skal understøtte den fysiske planlægning og være ressource for forskning inden for arkitekturhistorie. Registret giver endvidere almindeligt interesserede borgere mulighed for, via det fredede danmarkskort, at søge efter arkitektoniske værdier i deres nærområde. De seneste år har Kulturstyrelsen sammen med Atkins haft fokus på at redesigne registret, så FBB i dag står som et brugervenligt oplysnings- og arbejdsredskab til brug for borgere og forvaltere.

Den danske bygningskultur, som den findes i byerne og på landet, er en væsentlig og meget synlig del af den danske kulturarv. Blandt landets ca. 4 mio. bygninger er ca. 9.000 fredet og ca. 300.000 vurderet bevaringsværdige.
Fredede og bevaringsværdige bygninger (FBB) er et register, der indeholder forskellige oplysninger om alle fredede og bevaringsværdige bygninger i Danmark. Ud over oplysninger svarende til BBR (opførelsesår, om- og tilbygninger, bebygget areal, antal etager …) er der tilknyttet en række andre informationer, der registreres af fagpersoner fra kommunerne og Kulturstyrelsen.

Informationerne kan f.eks. være:
• Billeder
• Fredningsværdier
• fredede omgivelser (mure, gårdspladser, havehuse o.lign.)
• geografi
• bevaringsværdi

Informationerne anvendes til forskellige forvaltningsopgaver i styrelser og kommuner. Det kan f.eks. være, at en kommune vil screene bevaringsværdier for et områdes huse i kommunen som grundlag for kommuneplanen eller en bevarende lokalplan. Registret bruges dermed til at lagre disse informationer, så de kan trækkes ud til brug i de underretningsbreve eller høringer, der finder sted undervejs i udarbejdelsen af en lokalplan. I dette forløb kan brugerne være kommunale politikere, planlæggere og bygningsfaglige konsulenter. Et andet eksempel på brug af registret er, når en privat ejer af et fredet hus ansøger om byggearbejde og evt. støtte til dette. Sagsbehandleren i Kulturstyrelsen benytter her registret til at hente informationer, der er relevante for afgørelsen.

Det fredede danmarkskort
Kulturarvsregistret Fredede og Bevaringsværdige Bygninger (FBB) blev lanceret ved årsskiftet 2005/2006. Gennem et nyligt videreudviklingsprojekt er FBB gjort til et bedre arbejdsredskab for styrelsens egne medarbejdere samt kommunernes medarbejdere. Dette blev gjort i et udviklingsforløb sammen med Atkins. Atkins har udført en designfase med flere workshops med brugere, hvorefter der er udarbejdet en omfattende designdokumentation, som efterfølgende er implementeret.

Processen havde fokus på:
• Forbedring af brugervenlighed
• Udskiftning af GIS system
• Ny funktionalitet
• Revision af databasens indhold

Teknologigrundlag
Det er implementeret i Java EE under brug af Spring Framework med det udbredte ORM (Object-Relational Mapping) system Hibernate.
I fronten anvendes Spring MVC med JSP og jQuery. De bagvedliggende data er lagret i en PostgreSQL database med PostGIS til håndtering af geodata. Løsningen hostes i en Apache Tomcat, der også hoster web applikationen GeoServer til udstilling af geodata via services efter OGC (Open Geospatial Consortium) standarder.