Buskortberegneren giver bedre borgerservice

”Skolebuskortberegneren” sætter borgeren i stand til, nemt at finde ud af, om deres barn er berrettiget til gratis skolebuskort. ”Skolebuskortberegneren” kombinerer kommunale og frie data med en brugervenlig brugergrænseflade og leverer på baggrund heraf en letforståelig straksafgørelse til borgeren.
Samtidig vises beregningsgrundlaget tydeligt, så borgeren har nem mulighed for at påklage fejl i beregningen.

”Skolebuskortberegneren” er en innovativ egenudviklet løsning til kommunens borgere som via denne let og bekvemt kan undersøge hvorvidt deres skolesøgende børn er berettigede til gratis buskort i forbindelse med transport til og fra skole.
Løsningen kombinerer på intuitiv vis kommunale data med en brugervenlig brugergrænseflade og leverer på baggrund heraf en letforståelig straksafgørelse til brugeren.

Hvordan virker det?
Der anvendes en række geodata:
– Adresser fra DAWA
– GeoDanmark vejmidter
– Skoledistrikter
– Skoler

Efterhånden som brugeren taster sin adresse begrænses de mulige valg. En adresse ligger i ét skoledistrikt og når der er valgt adresse bliver næste valg derfor begrænset til tilgængelige skoler i dette distrikt. Når der er valgt skole begrænses antallet af klassetrin til kun at indeholde tilgængelige klassetrin på denne skole.
Vi har søgt at gøre løsningen så brugervenlig som muligt og sørget for, at brugeren skal lave meget få input og får et klart svar med begrundelse. Selve beregningen foregår skjult for brugeren, men de har adgang til hele beregningsgrundlaget.

Eksempel og perspektiv
Borgeren går ind på siden og finder sin adresse. Den ønskede adresse vælges. Herefter aktiveres feltet ”Vælg skole”, hvor der kan vælges mellem skoler i det skoledistrikt den valgte adresse tilhører. Når der er valgt skole, vælges barnets klassetrin.
Herefter beregnes afstanden mellem hjem og skole. Der tages hensyn til, om den beregnede korteste rute krydser trafikfarlig skolevej, eller om afstanden er så stor, at barnet er berettiget til gratis buskort. Borgeren får med det samme at vide, om de er berettiget eller ej og de får begrundelsen for et evt. afslag.

Borgeren kan de se hvilken rute afstandsberegningen bygger på og har derved nemt mulighed for at kontrollere om beregningen er korrekt. Hvis de er uenige, en anvendt sti kan f.eks. være blevet lukket, kan de nemt påvise dette overfor forvaltningen, der så kan genvurdere den konkrete sag.

Erfaringen hos kørselskontoret efter idriftsættelse af systemet er, at der er væsentlig færre klager end tidligere.
Derudover har vi indbygget en mulighed for masseberegning, så kørselskontoret kan beregne en samlet liste med tilmeldte elever og på den måde få et overblik over, hvor mange buskort de potentielt skal betale.

Proces og teknik
Løsningen er udviklet og implementeret som et agilt samarbejde imellem Team Skolekørsel ved Børne- og undervisningsforvaltningen, GIS-funktionen samt den centrale digitaliseringsfunktion i Hjørring Kommune.

Frontenden er opbygget med HTML5 og Javascript
Backenden er opbygget med PHP, Python, PostGIS database (PostgreSQL database) og OSRM til ruteberegningen.
En af de største udfordringer i projektet har været, at få OSRM, som er en ruteberegner udviklet til OpenStreetMap data, til at arbejde med GeoDanmark vejmidter. Derudover har det været en udfordring at præsentere mængden af bagvedliggende data på en overskuelig og letforståelig måde og samtidig sikre at beregningstiden er så tilpas lav at brugervenligheden er i top.

Læs mere
OSRM – http://project-osrm.org/