Bliver din bolig oversvømmet?

Er din bolig sikret imod nuværende eller fremtidige havspejlsstigninger?

I dette eksempel er havspejlsstigninger modelleret med 10cm intervaller for havspejlsstigniner på 100-300 cm. Ved de voldsomme 100-års stormhændelser, som vejret har budt på de seneste år i Danmark, er der flere gange set havspejlsstigninger på 150-200 cm. Havspejlstigningerne kan endda forventes at stige med yderligere 70-100 cm ved fremtidige klimaforandringer, hvilket kan skabe store oversvømmelser rundt om i landet, hvis der ikke gøres en indsats.

I eksemplet kan brugeren søge efter sin adresse og se hvornår at der er fare for at hans bolig vil kunne blive oversvømmet.