Bisystem sikrer årlig værdi på 1 mia. kr.

Da danske biavlere fik et nyt system baseret på geodata blev resultatet bedre bestøvning af afgrøder på marken og effektiv sygdomsbekæmpelse blandt bierne.

Honningbien er den vigtigste bestøver af planter og afgrøder i Danmark. Et centralt register over biavlere sikrer overblik over, hvilke områder bierne dækker og dermed også, hvor der kan være mangel på bestøvning. Samtidig giver det overblik over, hvor mange bigårde, der kan være smittet, hvis én rammes af sygdom eller skadedyr. På den måde kan man hindre spredning og mindske økonomiske tab for både biavlere og landbrug.

Ét system dækker alle muligheder
Førhen var Det Centrale Bigårdsregister papirbaseret, og det var ikke let at skaffe sig et overblik. Nu løser registret langt lettere de administrative opgaver, der er forbundet med driften af bier, f.eks. syn af bigårde i forbindelse med køb, salg eller flytning af bifamilier. Det giver en mere enkel sagsbehandling for biavlerne.

En anden gevinst for biavlerne er bedre kontrol med spredning af sygdom blandt bierne – hvis én bigård rammes af sygdom eller skadedyr, kan avlere og inspektører på kortet se, hvor stor en flyveradios de pågældende bier har, og hvilke gårde der potentielt kunne være smittet. På den måde kan man hindre spredning og mindske økonomiske tab. Landets biinspektører kan også bedre få fat på de informationer, de skal bruge i tilfælde af et udbrud af en sygdom eller mider på en bigård. Systemet til sygdomskontrol er inspireret af lignende systemer til bekæmpelse af epidemier som fugleinfluenza.

Også i forhold til landbruget og den danske biodiversitet skaber systemet værdi, idet der nu er et overblik over hvilke natur- og landbrugsområder der kan mangle bestøvning i, og på den måde give biavlerne mulighed for at flytte deres bier hen til områder, hvor bestøvningen er til større gavn for landbruget.

Geodata er grundlag for Bigårdsregistret
Geodata fra Geodatastyrelsen har dannet grundlag for registreringen på kort i systemet, som er udviklet af Landinspektørfirmaet LE34. Plantedirektoratet anslår, at den økonomiske værdi af biernes bestøvning beløber sig til én milliard kroner årligt. Hertil kommer produktionen af honning, der anslås at have en værdi af 160 millioner kroner.