Bedre trafiksikkerhed med uheldsregistrering

Et brugbart og omfattende datamateriale om danske trafikulykker øger sikkerheden for trafikanter og letter planlægningen for beslutningstagere.

Når uheldet er ude i trafikken, er god og opdateret dataindsamling et vigtigt grundlag for, at kommunen kan forebygge lignende ulykker og højne sikkerheden for borgerne. Modulet Uheldsregistrering sikrer, at der bliver indsamlet data om stedet og ulykken, som er let at analysere på og handle ud fra for beslutningstagere i stat, kommuner og regioner.

Enkel ulykkesregistrering på skadestuerne
Registreringen af uheldene finder sted på skadestuerne og er ikke afhængig af en eventuel politianmeldelse. Det sikrer et mere retvisende billede af tingenes reelle tilstand, fordi datamaterialet er mere omfattende.

I modulet registreres trafikulykken i trin, der omfatter oplysninger om uheldet, uheldsstedet og informationer om tilskadekomne. Oplysningerne registreres i detaljer, så de svarer til standardiserede parametre fra Vejdirektoratets indberetning af færdselsuheld – f.eks. om vejudformning, sikkerhedsudstyr, føre- og lysforhold. Det giver ensartet registrering på skadestuer både på regions- og landsplan, så analysearbejdet bliver lettere og mere brugbart.

Bedre analyse og planlægning
De forskellige datatyper kan trækkes ud til analyse og bruges af kommuner, regioner og andre offentlige instanser i byplanlægning og trafikplanlægning. Data bliver et redskab til at arbejde med trafiksikkerhed, idet det kobles med et kort, hvor beslutningstagerne kan se højrisikosteder og sortere på forskellige parametre.

Modulet Uheldsregistrering er ét af mange geodatabaserede moduler, der er udviklet af Niras til tjenesten KortInfo, som er et system til håndtering og illustration af mange slags geodata.