Bedre styr på spildevandet i Aabenraa

Mange daglige drifts- og administrationsopgaver i Forsyningsselskabet Arwos løses via webGIS. Resultatet er en mere effektiv sagsbehandling.

Arwos Forsyning håndterer spildevand og drikkevand i Aabenraa Kommune. Begge arbejdsopgaver er blevet nemmere, efter at selskabet har taget en webGIS-løsning i brug.
Der er flere gevinster: Datagrundlaget er blevet bedre. I sig selv gør det arbejdsgangene mere effektive og det betyder samtidig, at borgere kan få hurtigere og klarere svar om fx placering af stophaner.

En nødvendig proces
Al spildevand i Aabenraa Kommune håndteres af Arwos Forsyning, der også forsyner 40 pct. af de i alt 60.000 forbrugere i kommunen med drikkevand. Målet for Arwos Forsyning har derfor været at finde et webGIS-system, hvor alle afdelinger (drifts- økonomi- og projektafdelingen) i forsyningsselskabet har mulighed for at få adgang til data om forsyningsnettet og forbrugere inden for spildevand, drikkevand og senere hen også affald.

Manuelt arbejde undgås
Med den nye webGIS-løsning kan alle Arwos Forsynings ledningsinformationer om vand og spildevand tilgås via web af alle medarbejdere i projekt-, drifts- og økonomiafdelingen, og alle kan søge, printe, plotte og kikke i ledningsdata via kort. WebGIS-løsningen har opkobling til OIS, hvorfra man kan hente ejernes navne og adresser. Løsningen sikrer også, at forespørgsler til Ledningsejerregistret (LER) automatisk besvares, så fx entreprenører, der skal grave i området, automatisk får ledningsoplysninger retur i digital form.

I dag supplerer Arwos Forsyning webGIS med MapInfo licenser og applikationen Dandas XML til håndtering af afløbsdata.