Bedre klimaløsninger med borgerinddragelse

På vandkortet.dk inviteres lokale beboere og besøgende til aktivt at engagere sig i nogle af de klimaudfordringer, som verden kommer til at stå over for i fremtiden. Således opfordres borgerne til at hjælpe med at indsamle data om vandniveauet i vandløb samt grundvandet.

Bedre viden om regnvand, grundvand, vandløb, og afløbssystem er vigtig for at finde fremtidens klimaløsninger. Derfor har vi brug for data om grundvandets daglige niveau – især ændringer ved regn og tørke.

Beboerne kan selv bruge vandkortet.dk, fx med mobiltelefon – og hurtigt og nemt indberette vandstanden for hver enkelt måler. Dertil kan beboerne tilknytte fotos, som ligeledes kan anvendes som dokumentation. Vandkortet.dk indeholder et interaktivt kort, hvor borgerne kan se placeringen af de mange målestationer, som er opstillet i området. Dertil kan man se historik på de enkelte målere og se, hvordan vandstanden ændrer sig over tid.

Målestationer er opstillet på lokationer langs stier i projektområdet, og dertil er der opstillet målerpæle i vandløbene. Der er ligeledes opstillet automatiske målere, og endeligt er det også det muligt for borgere at få opstillet en målestation på privat grund. I løbet af de næste to år vil data fra både de automatiske, private, og offentligt tilgængelige målestationer blive indsamlet og brugt til videre analyse af vandniveauets udvikling. Målet er, at en aktiv overvågning af vandstanden kan hjælpe til, at de rette tiltag kan tages.

BAGGRUND
Siden 1870’erne er den gennemsnitlige årlige nedbør i Danmark steget med ca. 100 mm. De øgede nedbørsmængder betyder stigning i grundvandets daglige niveauer og mere vand i vandløbene. Frem mod år 2100 vil særligt vinternedbøren stige, hvorimod sommernedbøren er mere usikker. Klimaforskere forudsiger, at vi i fremtiden vil opleve flere ekstremer som enten tørke eller skybrud.

Øget grundvandsstand, mere vand i vandløbene og i afløbssystemet kan betyde store udfordringer, specielt i byområder. Dette har mange steder medført, at afløbssystem og vandløb kan have svært ved at rumme de store mængder nedbør, der forekommer og derfor løber over. Det skaber lokale oversvømmelser, og i nogle tilfælde vil vandet være blandet med spildevand, hvilket hverken er godt for mennesker eller miljøet.

Målgruppe

Kategori

Verdensmål

  • 3. Sundhed og trivsel
  • 6. Rent vand og sanitet
  • 11. Bæredygtige byer og lokalsamfund
  • 12. Ansvarligt forbrug og produktion
  • 13. Klimaindsats