Bedre byplanlægning med socioøkonomisk kort

Det interaktive socioøkonomiske kort over København hjælper beslutningstagerne til fokuseret og helhedsorienteret byplanlægning – til gavn for borgerne.

Kortet er et unikt redskab for borgere og kommune til at forstå København i et helhedsorienteret perspektiv. De rigtige kommunale indsatser bliver sat i gang de rigtige steder, og borgerne kan vurdere, hvor de vil bo, ud fra forskellige faktorer – og kende deres lokalområde. Kortet viser bl.a. fordelingen af indkomstniveau, uddannelsesniveau og boligforhold og den udvikling, der er sket de sidste 15 år.

Sæt ind mod utrygheden
Kortet er udarbejdet på baggrund af data fra Københavns Kommune og Danmarks Statistik. Ud over indkomst, uddannelse og boligstørrelse kan man f.eks. også se, at området omkring Hovedbanegården er et af de mest utrygge i byen. Kommunernes såkaldte Tryghedsindeks er nemlig også med på kortet. Indekset er opgjort ud fra politianmeldelser og interviews med borgere om deres oplevelse af tryghed i forskellige kvarterer.

Ved hjælp af indekset og kortets andre faktorer kan kommunen nu beregne, hvor der er brug for en ekstra indsats og byfornyelser for at løfte et bestemt kvarter. Det er også muligt at se, hvor der allerede er tiltag i gang som områdefornyelser og boligsociale helhedsplaner.

Se udviklingen over 15 år
Kortet, som er inddelt i 396 enheder, er blevet til som et led i udarbejdelsen af Københavns Kommunes politik for udsatte byområder. Det er udviklet af Københavns Kommunes Teknik- og Miljøforvaltning. En gang om året opdateres data, som går helt tilbage til 1995.

Fakta
Areal: 74,4 [1] km²
Indbyggere: 541.989 (2011)
Befolkningstæthed: 7.250,70 (Indbyggere pr. km²)
Kortets enheder: 396
Dataperiode: Siden 1995

Læs mere
Se det socioøkonomiske kort