Bedre Bredbånd i Guldborgsund Kommune

Brug af stedbestemt information som grundlag for at skaffe bedre bredbåndsløsninger til alle områder af kommunen. Her ses oplysninger fra tjekditnet.dk om aktuelle hastigheder, samt oplysninger om interessegrupper som arbejder for bedre bredbånd i lokalområderne.

Geodata og GIS-løsninger understøtter processer og formidler store datamængder, til gavn og glæde for alle involverede.
Kommunens rolle er – via en ansat bredbåndskonsulent – at facilitere interesseområderne og skabe netværk mellem ambassadørerne. Kommunen står dermed som leverandør- og teknologineutral.

Løsningen
Løsningen er lavet i kommunens WebGIS, så både borgere, virksomheder og leverandører har glæde af den.

Borgere og virksomheder kan med kortet
– Synliggøre interesseområder for bedre bredbånd over for leverandører
– Se hastigheder for bredbånd på egen adresse, men også for hele områder
– Se kontaktoplysninger over ambassadører på interesseområder

Leverandører af bredbånd kan med kortet
– Se områder i kommunen, hvor en ambassadør vil gøre en ekstraordinær indsats for at udbrede budskabet om bedre bredbånd.
– Få overblik over områder med lave hastigheder på bredbånd og dermed et potentielt marked.
– Overblik over master i Guldborgsund kommune og dermed infrastruktur, der kan understøtte udrulning af bredbånd.
– Blive understøttet i at kunne tage kontakt til de enkelte områder, da ildsjælene har givet samtykke til, at de må kontaktes.

Borgmesteren siger
Vi kan ikke længere vente på at staten løser deres opgave. Vi vil i gang nu! Derfor har vi i vores budget afsat 26 mio. kr. over de næste tre år til at skabe løsninger på bredbånds- og telefoni-området.
Vi vil være den kommune i landet, der har den bedste dækning i forhold til vores 907 km2 og dermed de bedste rammer for vores borgere og virksomheder her i Guldborgsund. Her er et hurtigt og stabilt internet en meget vigtig faktor.
Kommunerne i Danmark er underlagt en lovgivning, der gør, at vi ikke må agere som leverandør af bredbånd, men vi må gerne i tæt samarbejde med borgere og virksomheder markedsføre behovene for bedre bredbånd over for leverandørerne. Her spiller bredbåndskortet en vigtig rolle.”

Resultater
Ultimo oktober 2016:
– 22 interessegrupper etableret
– 13 Fiberprojekter (ca. 3000 husstande)
– 8 ”Fast-trådløs” projekter (8*28 km2)
– 1 uafklaret
– 2800+ flere husstande med fiber siden 2015 (effekt af projektet ses i 2017)

Læs mere
Teleindustrien skriver – http://www.teleindu.dk/guldborgsund-hjaelper-bredband-pa-vej/
TvEast – http://www.tveast.dk/artikel/kommuner-opruster-mod-daarlig-bredbaandsdaekning