Bæredygtige byer og lokalsamfund i en geografisk bosætningsstrategi

Svendborg Kommune arbejder aktivt for at styrke de økonomiske, sociale og miljømæssige forbindelser mellem by, opland og landdistrikter.

Bosætningsstrategien i Svendborg Kommune har ophæng i en forudsætningsredegørelse, hvis formål er at give et overblik over den nuværende bosætningssituation.

Denne redegørelse indeholder en lang række relevante data fordelt på de 13 lokalområder, som kommunen planmæssigt opererer med. De relevante datasæt skal understøtte formålet med bosætningsstrategien: At skabe fundamentet for byrådets strategiske satsninger samt pege på mulighederne for tiltrækning og fastholdelse af borgere i kommunen.

Derfor findes der data som:
– Emptynesters (50årige, hvor børnene er flyttet hjemmefra, men de bor fortsat i huset) og
– Homecomers (unge der efter at være flyttet væk fra kommunen vender hjem igen).

Alle de inddragede data er geokodet og fordelt på de 13 lokalområder, så styrker og svagheder i de enkelte områder træder frem.

Forudsætningsredegørelsen er blevet formidlet ved hjælp af Power BI, så både planlæggere, ledelse og politikere har data til rådighed i meget enkle overbliksgrafikker. Linket er også vedhæftet den egentlige strategi, så interesserede altid har adgang til det baggrundsmateriale, strategien bygger på.

Hermed arbejder Svendborg Kommune aktivt med geografiske data til styrkelse af de økonomiske, sociale og miljømæssige forbindelser mellem by, opland og landdistrikter, som er den del af Verdensmål 11: Bæredygtige byer og lokalsamfund.

Målgruppe

Kategori

Verdensmål

  • 11. Bæredygtige byer og lokalsamfund