Augmented Reality visualisering af virtuelle anlægshuller – et digitalt værktøj til fagpersonen i marken

Forsyningsvirksomheden, Novafos, har det seneste år dokumenteret deres anlægshuller i forbindelse med vandledningsrenovering som en 3D punktsky. Punktskyerne har givet forsyningsselskabet et unikt billede af det etablerede ledningsanlæg, som også på sigt kan gavne andre aktører, der efterfølgende skal udføre anlægsarbejde på samme vej.

For at fagpersonen i marken kan få nytte af disse virtuelle anlægshuller har jeg udviklet en prototype tablet-app, som visualiserer anlægshullerne ved hjælp af Augmented Reality (AR). Med AR prototypen i hånden er forventningen, at manden i marken kan danne sig et bedre overblik af, hvor nedgravet infrastruktur befinder sig under vejoverfladen. Dermed vil man kunne udføre et mere effektivt og fejlfrit arbejde under planlægnings- og anlægsfasen .

AR prototypen er stadigvæk under udvikling og den videre fokus er på at forbedre den visuelle repræsentation og interaktion af de virtuelle anlægshuller i AR, samt at vise traditionelle ledningsdata, blandt andet LER-ledningspakker, for at berige manden i marken med mere ledningsinformation.

Målgruppe

Kategori

Verdensmål

  • 9. Industri, innovation og infrastruktur