Arealdække, afstrømningsfunktioner og realistiske oversvømmelser

Siden vi lancerede det første arealdækkekort i højopløsning for Danmark i oktober 2020, har vi arbejdet på at forbedre modellen og udbrede dens anvendelse. En af de første videreanalyser vi lavede, var beregning af befæstelsesgraden inden for forskellige relevante polygoner, f.eks. kloakoplande. Juni 2022 lancerede vi en ny og kompleks anvendelse af arealdækkekortet, nemlig en model for hvor meget regnvand der bliver til afstrømning inden for hver celle i højdemodellen, hvilket understøtter et mere realistisk omfang af oversvømmelser i skybrudskortet (sammenlignet med den klassiske “glasplademodel”). I denne nye version af skybrudskortet er afstrømningen afhængig af flere forskellige karakteristika for hver celle: for befæstede pixels efterligner afstrømningsfunktionen den forventede performance af kloaksystemet (understøttet af kloakoplandsinfo fra plandata.dk); for ubefæstede pixels afhænger afstrømningen af jordtypen (understøttet af et nationalt jordtypekort fra AAU) og vegetationstypen (understøttet af skovpolygoner fra GeoDanmark). Afstrømning af vand er påvirket af mange flere faktorer, og derfor arbejder vi fortsat på at forfine modellen, blandt andet ved at udvide klasserne i arealdækkekortet så de f.eks. kan skelne mellem lav og høj vegetation.

Målgruppe

Kategori

Verdensmål

  • 11. Bæredygtige byer og lokalsamfund
  • 13. Klimaindsats
  • 15. Livet på land