Anvendelse af satellitdata til facillity management af ledningsnet hos vandselskaber

Som alle andre kystnære arealer med havnebyer, er Lemvig udsat for store sætninger. I visse områder er sætningerne årligt gennemsnitligt 6-7 mm.

Thyborøn og Lemvig er særligt udsat med havneområderne og derfor ser vi at ledninger tidligere kun holdt 20-30 år, det trækker voldsomt ned på den samlede gennemsnitlige levetid. For en forsyning som Lemvig vand og Spildevand, der har en aktiv masse på 1.2 mia. kr. har sætningerne en stor betydning. Værdien af ledningsnettet udgør ca. 1 mia. kr. Ledningsnettet skal holde i 75 år regnskabsteknisk. I Danmark holder rør gennemsnitligt 47 år ! Dermed ligger der en stor økonomisk hvis ikke den reelle levetid svarer til forsyningernes afskrivninger.

Ved hjælp af Satellitdata er vi blevet opmærksom på sammenhængen med sætningernes betydning for rørledningernes levetid. Et konkret eksempel: I foråret oplevede vi to store vandsprængninger på en drikkevandsledning omkring Vrist/Harboøre. Normalt ville disse sprængninger sammenholdt med tidligere sprængninger medføre at vi ville vurdere at ledningen nu er udskiftnings moden. Det ville betyde en pris på 3,1 mio. kr. for en strækning på 3 km. dertil omkostninger for forstyrrelser i gadebilledet m.m. Vi fandt med data fra Sentinel 1 satellitten ud af brudene lå i nogle geologiske brudzoner. Derfor valgte vi at reparere til 10.000 kr. pr stk. fremfor at udskifte. Så med den viden vi har fra Satellitdata har vi ændret vores investeringsadfærd.

Næste skridt
Næste skridt er at binde Z-koordinatet fra hele ledningsnettet op realtidsserier fra Sentinel 1, hvilket vi arbejder på i nogle forskningsprojekter. Vi har bedt et landinspektørfirma at indmåle hele Thyborøns brønde, så vi har et fast udgangspunkt. Perspektiverne er at vi får et overblik over hele ledningsnettet så vi ikke praksis får et værktøj til at vurdere hvor vi skal renovere. Hele Danmarks offentlige ejede aktivmasse (inklusiv veje, skoler, sygehuse mm) er bundet i rør. derfor ligger her et væsentlig økonomisk forbedringspotentiale med hjælp af satellitdata.