Anvendelse af geodata og GPS i Vejdirektoratets driftsudbud 2017

Vejdirektoratets udbuddet har en værdi af et par hundrede millioner kroner årligt, og anvendelse af geodata og GPS er af væsentlig betydning for afregningen.

Vejdirektoratet udbyder drift og vedligehold af statens veje til eksterne entreprenører. Afregningen foretages blandt andet på baggrund af geografiske registreringer af inventar og arealer lang statens ca. 3.800 km veje.

For at omsætte de registrerede data til ca. 200 forskellige ’driftselementer’, f.eks. forskellige varianter af renhold, har Vejdirektoratet implementeret et beregningsværktøj, som kan foretage geografiske sammenstillinger på landsplan. Det gør det muligt dels at summere på antal, længde og areal samt at vise ’driftselementerne’ på web-baserede kort. Vejdirektoratet anvender internt Vejman.dk, Vejkort (vejkort.vd.dk) og QGIS til visninger og analyser.

Vejdirektoratet stiller krav om levering af GPS-observationer i forbindelse med udførelse af en del af opgaverne i driftsudbuddet som strækker sig frem til 2022. Disse sammenhængende GPS-spor er som noget nyt direkte knyttet til Vejdirektoratets afregningssystem, JobManager. For at sikre maksimal udnyttelse af disse digitale ’kvitteringer’ for at have udført jobbet, har Vejdirektoratet etableret en ny database og en række tjenester, som kan modtage GPS-data. Der er ikke offentlig adgang til den tilhørende hjemmeside.