Anonymiseret statistik med geografiske detaljer

Vi lever i stigende grad i en digitaliseret verden, hvor der bliver indsamlet store mængder af data, der kan beskrive en persons færden og gøren. GDPR-lovgivningen stiller samtidig høje krav om datafortrolighed og opbevaring af data. Adresser og deres beliggenhed i sig selv regnes som offentlige data, men lige så snart der bliver tilføjet noget personhenførbart om dem, der bor på adressen, bliver adressen en del af de følsomme informationer, der ikke må offentliggøres eller deles uden de involveredes samtykke.

Ved at aggregere adresserne i tilstrækkelig store grupper ud fra et fagligt skøn, anonymiseres informationerne.

Statistik har altid været et meget anvendt værktøj til at analysere store mængder data og vise mønstre og tendenser, uden at gå på kompromis med anonymiteten. Ved brug af de offentlige registre ses forskellige personrelaterede data ofte opgjort i områder som kommuner, sogne eller andre distrikter, men de giver ikke altid den detaljegrad, som mange kunne ønske sig.

Der er en stigende efterspørgsel på detaljeret statistik på mindre geografiske områder. Kvadratnettet, som er udviklet i 2002 af Danmarks Statistik i samarbejde med bl.a. det daværende Kort og Matrikelstyrelsen, kan skaleres til at give den ønskede detaljegrad i geografien, uden at gå på kompromis med persondatabeskyttelsen. Nettet, der er inddelt i firkanter af ens størrelse, kan bruges på tværs af kommunegrænser, sognegrænser eller andre administrativt opdelte områder – og er dermed neutrale og statiske over tid på trods af ændringer i de geografiske grænser. Statistik opgjort på baggrund af kvadratnettet gør det muligt at vise geografiske mønstre i samfundsdata, som kan bruges til at målrette services, hjælpe i planlægning og måske endda belyse mulige udviklinger.

Et nyere samarbejde mellem de danske folkebiblioteker, Det Digitale Folkebibliotek og Danmarks Statistik er et godt eksempel på, hvordan statistik på digitalt indsamlet data kan sige noget om dem, der låner materiale på de danske biblioteker. Analyserne giver bibliotekerne værdifuld indsigt i lånernes demografi og bopælsområde i forhold til bibliotekernes placering. Dermed har de mulighed for at skræddersy og planlægge deres tilbud mere målrettet den befolkningsgruppe, de gerne vil servicere – uden at overtræde persondataloven. Dette er kun en lille dråbe i det hav af muligheder, der ligger i bearbejdning af de indsamlede digitale data kombineret med kvadratnettet.

Målgruppe

Kategori

Verdensmål

  • 3. Sundhed og trivsel
  • 4. Kvalitetsuddannelse
  • 5. Ligestilling mellem kønnene
  • 10. Mindre ulighed
  • 12. Ansvarligt forbrug og produktion