AlmenGIS: Overblik over 550.000 almene boliger

Danmarks i alt 550.000 almene boliger administreres af godt 7000 almene boligafdelinger, som er fordelt ud over hele landet.
Landsbyggefonden, som støtter og udvikler den almene boligsektor, ville tilbyde et værktøj, som kunne give et geografisk overblik over alle almene boliger og et indblik i igangværende projekter fx om støtte til renoveringsarbejder og boligsociale indsatser.

Udvikling
Løsningen ”AlmenGIS” blev i første omgang udviklet som et informationssystem med øje for Landsbyggefondens egne medarbejdere. Den indledende designproces involverede bl.a. brug af ”personas” på workshops med Landsbyggefondens fagkontorer og eksterne brugere som domæneeksperter.
Løsningen blev herefter udvidet, så ansatte i boligorganisationer og kommuner fik adgang. En offentlig version, som henvender sig til alle borgere og virksomheder, blev åbnet i foråret 2021.
AlmenGIS er nu en af Landsbyggefondens mest populære åbne it-løsninger – se selv ved at klikke på ”Se eksempel”.

Brugervenligt design og funktionalitet
I designet blev der lagt stor vægt på, at AlmenGIS skal være nemt tilgængelig. Opbygningen består af et kortvindue og et informationspanel, som funktionelt er bundet sammen: Kortet viser beliggenhed og afgrænsning af boligafdelinger, byggeafsnit og de enkelte bygninger – informationspanelet viser de detaljerede oplysninger, som hører til.
I kortet er der lagt stor vægt på at visualisere de logiske sammenhænge, fx mellem de byggeafsnit, som sammen udgør en boligafdeling – også når de ligger langt fra hinanden. Panorering sker i glidende bevægelser, så brugerens øjne og opmærksomhed kan følge med. Når en afdeling er valgt, viser kortet alle bygninger; føres musen hen over en bygning i kortet, fremhæves den.
Informationspanelet viser de detaljerede oplysninger, der hører til kortet. Musens aktivitet på kortet afspejler sig i panelet – så brugeren hele tiden er oplyst om fx hvilken bygning, der er i fokus.
Informationspanelet viser data fra Landsbyggefondens egne systemer og offentlige data fx fra BBR. Når en afdeling er valgt, vises et sæt skråfotos, en oversigt over boligtyper og andre centrale data. Vælges en bygning, vises BBR-data om fx alder, etager, arealer mm. Samtidig fremhæves bygningen i kortet.
Når en afdeling er valgt, kan brugeren hoppe direkte til et af Landsbyggefondens andre fagsystemer – eller til en ekstern website, som fx BBR eller plandata.dk.
En kommende version vil vise flere oplysninger om de almene boligområders omgivelser, fx om skoler, institutioner, biblioteker og butikker i nærheden.

Internt sagsoverblik
Medarbejdere i Landsbyggefonden, boligorganisationerne og kommunerne kan vælge, at kortet skal vise et overblik over aktuelle sager på boligafdelingerne.
Hver type af sag vises med et symbol i en tydelig signalfarve. Så kan man hurtigt se om andre afdelinger i området har samme eller andre type sager verserende, eller fx at en afdeling, som søger renoveringsstøtte, også har en sag om støtte til infrastruktur.

Datakilder
AlmenGIS er bygget på den offentlige infrastruktur af grunddata og Datafordeler. Ovenpå dette fundament anvendes en kombination af Landsbyggefondens egne data, andre offentlige data og tredjeparts-data.
Kortvinduet henter baggrundskort fra Datafordeleren, lokalplanoplysninger fra plandata.dk og points-of-interrest (skoler, institutioner mm.) fra ’Septima Interessepunkter’. Geografien af almene afdelinger og bygninger er baseret på Landsbyggefondens egne data og WFS-data fra matriklen og GeoDanmark.
Informationspanelet trækker ligeledes både på data fra Landsbyggefonden og på offentlige data, fx fra BBR og SDFE skråfotos.

Målgruppe

Kategori

Verdensmål

  • 1. Afskaf fattigdom
  • 3. Sundhed og trivsel
  • 10. Mindre ulighed
  • 11. Bæredygtige byer og lokalsamfund
  • 13. Klimaindsats
  • 15. Livet på land