Adressen i centrum

En adresse er ikke bare en adresse. Adresser fødes, modnes, og vedligeholdes og dette sker bedst muligt, hvis hele processen er samlet ét sted.

Der findes ca. 2.4 millioner adresser i Danmark, og der kommer hele tiden flere til. Ud over de tekniske data vedrørende en adresse, har stort set alle adresser en geografisk dimension, som bør udnyttes, når man arbejder med dem. De ansvarshavende myndigheder har derfor brug for og gavn af, at kunne håndtere adresser i et samspil – både tekstuelt såvel som geografisk.

Tværgående arbejdsproces med mange aktører
Når veje bygges, når matrikler udstykkes, når bygninger opføres og når tilhørsforhold ændres opstår og påvirkes adressen og dens fysiske placering i den virkelige verden. Som den ansvarshavende myndighed, er det kommunens opgave, at vedligeholde adressen i forhold til veje, matrikler og bygninger – der er med andre ord mange aktører, som over tid påvirker adressen.

Adresser indgår i stort set alle administrative sagsgange og hændelser i dagligdagen, hvorfor det også er vigtigt at adresser er opdaterede så hurtigt, som det er teknisk muligt. Ved at lave et værktøj, som kan flytte adressen hurtigst muligt på plads, sikrer man mindst mulig forsinkelse i de processer, som gør brug af adresserne.

Hjælp til at finde de rette høringsparter
En del af adresseprocessen indbefatter ofte en høringsperiode.
Adresseændringer medfører ofte, at der er personer, som skal høres – personer skal give deres accept til den forestående adresseændring. Denne proces indbefatter, at tage kontakt til de personer på de adresser, som berøres af en given adresseændring. Fremsøgning af disse bør naturligvis ske via et kortbaseret værktøj, hvor resultatet er en liste over personer, som skal modtage et brev.

KMD har udviklet et værktøj, Structura Adresse, til kommunerne som sætter den i stand til, at arbejde med en eller flere adresser i en sagsgang, hvor adressernes aktuelle status gøres tilgængelig så hurtigt som muligt. Samspil imellem tabelvisning og kortvisning er tilpasset således, at fordele fra adresseoplysninger såvel som fra geografien, er optimal. Masseredigeringer, som hidtil var et stort arbejde klares, vha. et enkelt museklik. Adresserne opdateres automatisk i det nationale adresseregister under BBR, og udstilles endvidere via WFS til brug i kommunens andre tekniske GIS løsninger.