Bedre beslutninger med 3D visualiseringer ved oversvømmelser

Det kan være svært at vurdere konsekvensen af en oversvømmelse, hvis resultatet præsenteres som et “blue-spot” kort. Et stort areal kan fremgå oversvømmet, selvom den faktiske vanddybde er minimal og derfor ikke skadevoldende eller udgør en risiko.

Teknologien gør det muligt at udnytte 3D visualisering til at give modtageren et bedre overblik over de egentlige konsekvenser og udstrækningen af problemet. Derved bliver det lettere for alle involverede parter at overskue og vælge de bedst egnede løsninger i den konkrete situation.

Visualisering et meget stærkt visuelt redskab i kommunikationen mellem et projekts forskellige parter, og resulterer i en bedre forståelse, færre misforståelser og bare bedre projekter. Markedet tilbyder mange simple redskaber, som både er let tilgængelige og gratis at bruge.

Målgruppe

Kategori

Verdensmål

  • 13. Klimaindsats