3D visualisering af Danmark

3D visualisering af hele Danmark (Bornholm undtaget) på baggrund Danmarks Højdemodel og landsdækkende skråfoto.

Eksemplet viser mulighederne inden for avanceret 3D realtidsvisualisering af store datamængder.

Løsningen tilgås direkte i en webbrowser. Man kan frit rotere og translatere visualiseringen rundt i hele landet i realtid, eller man kan hoppe direkte til en adresse ved hjælp af DAWA adressesøgning. Afhængig af brugerens grafikkort, er det muligt at skrue op og ned for detaljegraden af højdekort og skråfoto.

      

Eksemplet benytter de frie datakilder

  • Danmarks Højdemodel
  • Ortofoto forår
  • Skråfoto
  • DAWA adressesøgning

Eksisterende løsninger fra f.eks. Google og Apple kan også vise 3D kortvisualiseringer, men disse dækker i øjeblikket kun små arealer omkring store byer. Ifølge Energi-, Forsynings- og Klimaministeriet er Danmark det første land, som har frigivet landsdækkende skråfoto, hvilket gør den indeværende løsning unik.

Formålet med løsningen har i første omgang været at give en teknisk demonstration af 3D visualiseringsteknikker inden for GIS. Den enkelte borger kan finde det underholdende at se sit eget hus eller det næste feriested i 3D. I fremtiden kan softwaren videreudvikles til at give værdi f.ek.s inden for myndigheds- og forvaltningsopgaver. Energi-, Forsynings- og Klimaminister Lars Chr. Lilleholt har udtalt, at mange opgaver kan løses hurtigere og mere effektivt, hvis myndigheder kan få et rumligt overblik over en lokalitet uden at skulle være til stede fysisk.

Teknik
For at få 3D visualiseringen til at køre i realtid udnyttes enhedens grafikkortet igennem WebGL APIet. Visualiseringsmotoren er udviklet af Alexandra Instituttet og specielt tilpasset til at kunne håndtere hierakisk streaming af højdedata og overfladetekstur.

Link
https://denmark3d.alexandra.dk/skraafoto/

Referencer
https://efkm.dk/aktuelt/nyheder/2018/sep/nu-kan-du-se-danmark-skraat-fra-oven/